1939 yılında Hamidiye Suyu şişelerle satılacakmış!

1939 yılında Hamidiye Suyu şişelerle satılacakmış! 1939 yılında Hamidiye Suyu şişelerle satılacakmış!

1939 yılında kabul edilen talimatname ile memba sularında yapılacak fenni ve sıhhi tedbirleri, memba sularının sahipleri tarafından yapılacakmış. Hamidiye Suyu ise ıslah edilecekmiş ve su şişelere doldurulduktan sonra satılacakmış.
Memba suları


Hamidiye Suyu şişelerle satılacak.


  Umumi Meclis, memba suları etrafında bir talimatname kabul etmişti. Talimatname tasdik edilmek üzere Sıhhiye Vekaleti'ne gönderilmiştir. Talimatname, memba sularında yapılacak fenni ve sıhhi tedbirlerin, memba sularının sahipleri tarafından yapılmasını mecburi kılmaktadır.

  Bu arada doğrudan doğruya Belediye'nin elinde bulunan Hamidiye Suyu da esaslı surette ıslah edilecektir. Talimatname tasdik edilip gönderildikten sonra biri Şişli'de, diğeri Beşiktaş'ta olmak üzere iki su istasyonu yapılacaktır. Hamidiye Suyu bu istasyonlarda şişelere makineler vasıtasıyla doldurulduktan sonra satılacaktır. Bu suretle saka usulüyle tevziye nihayet verilecektir.

  Maamafif halkın bu sudan bedava istifade edebilmesi için, yalnız halkın su doldurmasına mahsus çeşmeler ipka edilecektir. 


Akşam Gazetesi 17 Temmuz 1939 Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com