1939 yılında İnönü Stadyumu'nun planı hazırlandı!

1939 yılında İnönü Stadyumu'nun planı hazırlandı! 1939 yılında İnönü Stadyumu'nun planı hazırlandı!

1939 yılında Dolmabahçe'de inşa edilecek İnönü Stadyumu'nun planı İtalyan Mimar Vietti Violi tarafından hazırlanmış. Şeref Tribünü'nünün de yer alacağı stadyum 20 bin kişi kapasiteli olarak planlanmış.

Dolmabahçe Stadı


Yeni stadyumun planı hazırlandı


    Dolmabahçe Stadyumu planını yapacak İtalyan Mimar Vietti Violi'ye yardım etmek üzere İtalya'ya giden mimarlardan B. Fazıl ve B. Şinasi şehrimize gelmişlerdir. Mimarlarımız, İtalya'da yapılan stadyum planını şehrimize getirmişler ve dün Vali B. Lütfi Kırdar'a göstermişlerdir. 

    Stadyumun tafsilat planına göre yeni stadyum sahası yirmi bin kişi istiab edecek büyüklükte olacaktır. Seyirciler mevkilerinde oturacaklar ve üçüncü mevki bilet alanlar maçları seyredebileceklerdir. Stadyum sahası, eski Istabl-ı Amire binasının bulunduğu sahadan başka Dolmabahçe Gazhanesi'nden ve buraya bitişik olan arsalardan bir kısmını ihtiva edecektir. Bu saha, on bin metre murabbaı bir yerdir. Burada Maliye'nin kağıt ambarı ile diğer birkaç bina vardır. Yeni stadyum sahası gazhane tanklarından birinin tam önüne kadar gelecek ve buraya bir siper inşa edilecektir. 

    Stadyumda tribünlerle beraber ayrıca bir de Şeref Tribünü bulunacaktır. Şeref Tribünü ile saha arasında bir de asansör bulunacaktır. Mimarlar burada planın bazı teferruatını 10 güne kadar ikmal edecekler, Mimar Violi de şartnameyi hazırlayarak o zamana kadar gönderecektir. Bu itibarla istimlake hemen başlanacaktır.


Akşam 8 Eylül 1939Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com