1941 yılında Taksim Kışlası arsasına toprak dökülecek!

1941 yılında Taksim Kışlası arsasına toprak dökülecek!1941 yılında İstanbul Belediyesi tarafından yıktırılan tarihi Taksim Kışlası'nın arsası toprak dökmek suretiyle yükseltilecekmiş. Belediye, yükseltilen kısımdaki arsaların satışa çıkarılmasını ya da apartman inşa etmeyi düşünmüş.


1941 yılında Taksim Kışlası arsasına toprak dökülecek!


Taksim ve Surp Agop


Eski Taksim Kışlası arsası toprak dökmek suretiyle yükseltiliyor


    Yıktırılan Taksim Kışlası'nın tramvay caddesi ile yeni açılan meydana nazır köşesi toprak dökmek suretiyle yükseltilmekte ve burada bir duvar yapılmaktadır. Bu kısımda ileride apartmanlar inşa edilecektir. Belediye, arsaların satışa çıkarılması veyahut kendisi tarafından apartman inşası hakkında henüz karar vermemiştir. Bunun için arsaların çirkin görünmesine mani olmak üzere doldurulup duvar çekmektedir. Kışlanın merkez kısmı şimdilik olduğu gibi muhafaza edilecektir. Şehircilik mütehassısı B. Prost, Surp Agop Mezarlığı sahasına verilecek şekle ait planı tasdik etmiştir. Mütalaasını bugün İmar İşleri Müdürlüğü'ne bildirecektir. B. Prost'un bundan sonraki mesaisi muhtelif semtlere tetkikle beraber bilhassa Boğaziçi'nin Rumeli sahiline ait nazım planın hazırlanmasına inhisar edecektir. 

    Belediye, Dolmabahçe ile Bebek arasındaki yolun planını hazırlarken yolun bu sahanın yeni şekli ile de alakadar olmuştur. İstinye - Bebek yolunun inşaatı devam etmektedir. Belediye, yolun iki tarafına verilecek şekli, yolun planını tamamladığı sırada tespit etmiştir. 

    B. Prost, İstinye'den Boğaz'a doğru uzayan sahili, tabi güzelliğini daha ziyade meydana çıkaracak bir tarzda tanzim etmeye çalışacaktır.


Üsküdar'daki Arkeolojik Park


    Üsküdar Meydanı'nda Arkeolojik park vücuda getirileceğini yazmıştık. Parkın içine konulacak heykel ve taşlar İstanbul müzeleri bahçelerinde bulunanlardan alınacaktır. Müzeler İdaresi ile Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü'nden teşkil edilecek bir heyet taşları tespit edecek ve kaldırılarak Üsküdar'a nakil işleri ile meşgul olacaktır.

    Heykeller Üsküdar'da yerlerine vazedildikten sonra bozulup tahrip edilmemeleri için etrafları yeşillik haline konacaktır. Üsküdar Arkeoloji Parkı'nın planı hazırlanmıştır. Taş ve heykellerin konacağı yerler planda işaretlenmiştir.


B. Prost'un mesaisi


    Şehircilik mütehassısı B. Prost'un mukavele müddetinin üç sene daha uzatıldığını yazmıştık. B. Prost üç sene müddetle yaz ve kış aylarında şehrimizde kalarak şehir planlarını ikmale çalışacaktır. Belediye İmar İşleri Müdürlüğü'nün umumi kanaatine göre şehrin imar planları üç sene zarfında tamamlanmayacak, B. Prost'un mukavelesini yeniden uzatmak zarureti hasıl olacaktır.

    B. Prost'un mesaisine Nafıa Vekaleti Şehircilik Müdürü'de yardım etmektedir. Planların raporları Vekalet Şube Müdürü tarafından hazırlanmakta, birer nüshası da Fransızca yazılarak B. Prost'a gösterilmektedir.


Akşam 12 Mayıs 1941Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com