1942 yılında Maçka'da 15 dönüm arsa 1 milyon 199 bin 438 liradan satışa çıkarılmış!

1942 yılında Maçka'da 15 dönüm arsa 1 milyon 199 bin 438 liradan satışa çıkarılmış!Altının 33 lira olduğu 1942 yılında, Maçka'da üzerinde tamamlanmamış elçilik binası bulunan 15 dönüm arsa kapalı zarf usulüyle 1 milyon 199 bin 438 liradan satışa çıkarılmış. İşte o ilan...


Maçka'da Satılık Arazi


Maçka'da tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 156.10 metre derinliğinde ifraza müsait, ortasında sefarethane binası olarak yapısı tamamlanmamış büyük kagir bir bina ve ayrıca iki ufak binası olan mahal satılıyor.


Emlak ve Eytam Bankası'ndan:


      Yeri                       Kıymeti             Nevi                Mesahası      

Beşiktaş Vişnezade     1.199.438    Arsa ve üzerinde  15342.50 M2  

Mahallesi Maçka ve Teş-            natamam kagir büyük

vikiye Caddeleri 2 mükerrer           bina ile ayrıca iki

numaralı pafta 66, ada 703                ufak bina

parsel 4


İzahatı yukarıda yazılı gayrimenkuller peşin para ile ve kapalı zarf usulüyle satılacaktır. Kapalı zarflar 21/10/942 Çarşamba günü saat 14'de bankamız İstanbul Şubesi Satış Komisyonu huzuru ile açılacak ve en yüksek teklif merkeze bildirilecek ve haddi layık görüldüğü takdirde Maliye Vekaleti'nden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kati ihalesi yapılacaktır.

İstekli olanların  Ankara  merkezi ile İstanbul, İzmir, Bursa şubelerimizden birer lira mukabilinde bir şartname edinerek bu şartname ahkamı dairesinde tanzim edecekleri teklif makbuzunu tayin edilen 21/10/942 çarşamba günü saat 14'e kadar İstanbul şubemiz müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Satış bedelinin ödenmesinde alıcıya bina ve arsanın ipoteği mukabilinde kolaylık gösterilebilir. Fazla izahat almak istiyenlerin istanbul şubemiz Emlak Servisi'ne müracaatları ilan olunur.


(1942 yılında Reşat Altın -7.2 gram- 33 liraymış.)


Akşam Gazetesi 27 Kanunusani  (Ocak) 1942


Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com