24 / 05 / 2022

1946 yılında Mecidiyeköy'de 4.663 metrekare arsa 2.798 liraya satılacakmış!

1946 yılında Mecidiyeköy'de 4.663 metrekare arsa 2.798 liraya satılacakmış!

Reşat Altın'ın 30 lira olduğu 1946 yılında Mecidiyeköy'de 4 bin 663 metrekare arsa 93 altın parasına, 2 bin 798 liraya satılacakmış. Üsküdar'da ise 13 metrekare dükkan bin 440 liraya satılacakmış.Satılık emlak 


İstanbul Defterdarlığı'ndan:

                                                                          Kıymeti Teminatı

Dosya No.                      Cinsi                                   Lira     Lira

55100/5655 Beşiktaş, Arnavutköy Mah. eski 

                    Balas, yeni Palacı So. eski 9                   334      26

                    yeni 22 kapı sayılı evin 5/30 payı.

51114-42    Üsküdar, Yenimahalle Mah. eski Yeni-

                   mahalle, yeni Allame So. eski 59, yeni

                   55 kapı sayılı 13,30 M2 bila hava bir      1440  108

                   dükkan.

51217-748  Beyoğlu, (Mecidiyeköy) Dikilitaş Mah.  2798  210

                   Balmumcu Dere So. 6 pafta, 28 ada, 4

                   parsel 4663 M2 arsa.

İh. 2/803    Beykoz, Kavakdere Cad. eski 51, 53 yeni     50    4

                   49 kapı sayılı (mimar raporuna göre) 75

                   M2 arsanın 8/32 payı.

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 5/7/946'da açık artırma ile satışa çıkarılmışsa da  istekli bulunmadığından satış on gün uzatılmıştır. 

İsteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus cüzdanlarıyla 15/7/946 Pazartesi günü saat 15'de Milli Emlak Müdürlüğü'ndeki komisyona başvurmaları.


(1946 yılında Reşat Altın 40 liraymış.)


Akşam Gazetesi 10 Temmuz 1946Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com