Çukurova Balkon

1947 yılında Adalet Sarayı için istimlake başlanmış!

1947 yılında Adalet Sarayı için istimlake başlanmış! 1947 yılında Adalet Sarayı için istimlake başlanmış!

1947 yılında Sultanahmet Meydanı'nda inşa edilecek olan İstanbul Adliye Sarayı sahasının dar olması sebebiyle, inşa sahasının etrafında bulunan yirmi iki parça emlakın istimlak muamelesine başlanmış.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!
Adalet Sarayı için istimlake başlandı


Yapılacak yeni bina tapu ve kadastro teşekkülerini de içine alacak


     Adalet Sarayı'nın inşa edilmesi kararlaştırılan eski hapishane binası arsasındaki sahanın dar olması itibarıyla bütün bina müştemilatının sığamayacağı düşünülmüş ve binanın arka tarafına tesadüf eden yirmi iki parça emlakın istimlakına karar verilmişti. Bu binaların istimlak muamelesine başlanmıştır. 

     Hükümet, Adalet Sarayı'nın inşasına bir an evvel başlayabilmeyi arzu ettiğinden son hazırlıklar hakkında Adalet ve Bayındırlık bakanlıklarıyla temas etmek üzere İstanbul Bayındırlık Müdürü B. İsmail Devletkuşu Ankara'ya gitmişti. B. İsmail Devletkuşu, alakalı yüksek makamlara izahat vermiş ve icap eden talimatı almıştır. Şimdi inşaatın hazırlık devresi bittiğinden binanın inşasına ait fenni şartname son şeklini alacaktır. 

     Adalet Sarayı binasında -evvelce yazdığımız gibi- bütün mahkemeler teşkilatını, baroyu ihtiva edecek salonlar bulunacağı gibi bina İstanbul Tapu ve Kadastro teşekküllerini de içine alacaktır. Bu itibarla şimdiki tapu binasına lüzum kalmayacaktır. 

     Adalet Sarayı'nın Sultanahmet Cami'ne bakan cephesi, tapu ve kadastro binasının cephesinden biraz daha geri olacak ve burada cadde genişleyecektir. Tapu İdaresi'nin Adalet Sarayı'na göre bir çıkıntı teşkil etmemesi için bu bina -Adalet Sarayı'nın inşaatı bitince- derhal yıktırılacaktır. Eski Tapu İdaresi'nin yerinde yeni bir bina yapılmayacaktır.

     Esasen Prost'un imar planına göre -ileride- Yüksek Ticaret Mektebi ile eski Ziraat Nezareti binalarının da yıkılarak bu sırtlardan Marmara'ya doğru bir arkeolojik park yapılması icap etmektedir. 

     Tapu ve kadastro binası yıkıldıktan sonra bunun arsasının ne suretle tanzim edileceği B. Prost tarafından hazırlanan plan ile belli olacaktır. Planı yapılırken yeni Adalet Sarayı'na Sultanahmet Cami'nin üslubuyla ahenk teşkil edecek bir şekil verilecektir.


Akşam 7 Mart 1947Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com