1947 yılında Fatih'te 450 metrekare arsa, metrekaresi 8 liraya satılacakmış!

1947 yılında Fatih'te 450 metrekare arsa, metrekaresi 8 liraya satılacakmış!

Reşat Altın'ın 30 lira olduğu 1947 yılında mülkiyeti İstanbul Belediyesi'ne ait Fatih ve Kadıköy'de iki parça arsa satılacakmış. Fatih, Malta Çarşısı'nda 450 metrekare arsa, metrekaresi 8 liradan satılacakmış.İstanbul Belediyesi İlanları


Tahmin bedeli İlk teminatı

      Lira  Kr.     Lira Kr.

     3.600 00      270.00 Fatih'te Kırmasti Mahallesi'nin Malta

                                      Çarşısı Sokak'ında kadastronun 1925

                                      inci adasında 18 parsel numaralı 450

                                      metrekare sahalı belediye malı arsanın

                                      tamamı metrekaresi 8 lira muhammen 

                                      bedel üzerinden satışı.

     3.180 00      238 50 Kadıköy'de Rasimpaşa Mahallesi'nin Sö-

                                      ğütlü Çeşme Sokak'ında kadastronun 230

                                      uncu adasında H. No. 6 parsel numaralı

                                      14,50 metrekare sahalı belediye malı

                                      arsanın beher metrekaresi için tahmin 

                                      olunan 15 lira bedel üzerinden satışı.


   Tahmin bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı arsaların satışı açık artırma suretiyle yapılacaktır. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü Kalemi'nde görülecektir. 

   İhale 7 Ağustos 947 Perşembe günü saat 14'de İstanbul Belediyesi merkez binasında müteşekkil daimi komisyonda yapılacaktır.

   İsteklilerin ilk teminat makbuz veya banka mektuplarıyla birlikte ihale günü saat 14'de daimi komisyonda bulunmaları lazımdır.


(1947 yılında Reşat Altın 30 liraymış.)


Akşam Gazetesi 9 Ağustos 1947 Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com