1947 yılında İstanbul'da iki liman yapılacak!

1947 yılında İstanbul'da iki liman yapılacak! 1947 yılında İstanbul'da iki liman yapılacak!

1947 yılında Bayındırlık Bakanı olan Cevdet Kerim İncedayı, İstanbul'da iki limanın yapılacağını açıklamış. Bu limanlardan büyük olanı Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olacakmış ve Anadolu Yakası'nda inşa edilecekmiş.

İstanbul'da iki liman yapılacak


Büyük liman Anadolu Yakası'nda, şehre ait asıl liman Yedikule'de olacak


     Şehrimizde bulunan Bayındırlık Bakanı B. Cevdet Kerim İncedayı dün Üsküdar'a geçmiştir. Bayındırlık Bakanı Üsküdar - Şile yolunu teftiş ettikten sonra otomobille İzmit'e gitmiştir. Bir gece İzmit'te kalacak ve orada inşa edilecek bazı yolları teftişten geçirecektir.

     Evvelki gün Umumi Meclis'te İstanbul Limanı hakkında bir müzakere cereyan etmişti. Bu arada limanın Haydarpaşa'da yapılmasının hükümetçe kararlaştırıldığı söylenmişti. Dün bir muharririmiz, kendisiyle görüştüğü Bayındırlık Bakanı'ndan liman hakkındaki malumatı rica etmiştir. B. Cevdet Kerim İncedayı bu mesele hakkında şunları söylemiştir: 

     - Müstakbel büyük limanın İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak bu limanın mutlaka Haydarpaşa'da yapılması etrafında henüz kati bir karar yoktur. Büyük liman ya Haydarpaşa'da, yahut da Derince'de yapılacaktır. Liman yerinin kati surette tespiti, yapılan teknik etütlerden sonra mümkün olacaktır. Bu liman, bütün memleket ihtiyacını karşılayacak mahiyette olacaktır. İstanbul'a mahsus ayrı bir liman daha yapılacaktır. Bunun da Yedikule'de olması kararlaştırılmış gibidir. Bu ikinci liman, yalnız İstanbul'un ihtiyacını karşılayacaktır.


Akşam 8 Haziran 1947Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com