1948 yılında Fatih ve Şehzade camileri arasındaki saha istimlak edilecek!

1948 yılında Fatih ve Şehzade camileri arasındaki saha istimlak edilecek!

1948 yılında İstanbul Belediyesi, Fatih ve Şehzade camileri arasındaki adayı istimlak edecekmiş. İstimlak edilen sahada park vücuda getirecek olan Belediye, Atatürk Bulvarı üzerinde yeni binalar da inşa edecekmiş.1948 yılında Fatih ve Şehzade camileri arasındaki saha istimlak edilecek!


Saraçhanebaşı'nın imarı


Fatih ve Şehzade Cami arasındaki saha istimlak edilerek parka çevrilecek


     Atatürk Bulvarı'nın Aksaray'a doğru inen noktasında Saraçhanebaşı'nda eski Fatih Halkevi binasından itibaren Fatih devri mimarlarından Ayazağa Cami'ne kadar uzanan on bir parça binadan ibaret adanın istimlak muamelesine başlandığını yazmıştık. Bu saha ve arkasındaki kısım, parka çevrilecektir. İmar planına göre bu adanın karşı tarafı da gelecek sene istimlak edilecektir. 

     Fatih ve Şehzedebaşı camileri arasındaki kısım tamamıyla istimlak edilerek açılacağından bu adadaki binaların istimlakına müteakip diğer binalar da kaldırılacaktır. Atatürk Bulvarı ile civardaki arsalarda bir takım resmi binalar, yeni Halkevi, Belediye Sarayı, tiyatro inşa edilecektir.


Akşam 2 Mayıs 1948Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com