05 / 07 / 2022

2 maddede site yönetimi süreci!

2 maddede site yönetimi süreci!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez konut sitelerinde Geçici Yönetim ve Daimi Yönetim konularını kaleme aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez konut sitelerinde Geçici Yönetim ve Daimi Yönetim konularını kaleme aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı... 


Konut sitelerinde iki yönetim sürecinden bahsedilebilir:


1. Geçici yönetim (KMK madde 73)

2. Daimi yönetim  (KMK madde 27)


Site-konut projeleri henüz hafriyat başlamadan resmi mercilerden kat irtifakı üzerinden yapı izni alırken, tapu idaresine bir Yönetim Planı sunarlar. Bu planda, KMK madde 73-de bahsedilen şekilde bir Geçici Yönetim maddesi yer alabilir. Kurulacak geçici yönetim,  en geç toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edebilir. Yani resmi olarak, yapı kullanma izninin alınması veya fiili olarak bağımsız bölümün malike tesliminden sonraki bir yıl sonunda, geçici yönetim sona erer. Toplu yapının bitimini takip izleyen bir yıl sonrasında devam eden geçici yönetimler hukuki olarak yok hükmündedir.


Geçici yönetim, yönetim planında belirtildiği şekilde, genellikle kat irtifakını kuran özel-tüzel kişilerce kurulur. Bu kurul, temsilciler kurulunun tüm görev ve yetkilerini üstlenir. Geçici yönetimler, hukuken  temsilciler kurulu yetkisindedir ayrıca hukuki olarak yönetim ve denetim kurulu da oluşturmak zorunda da değillerdir. Ancak uygulamada bu kurullar geçici yönetimde yer almaktadır. Her halükarda, geçici yönetimler de Kat  Mülkiyet Kanunu ve yönetim planına aykırı uygulamalar da bulunamaz.


Geçici yönetimler, müteahhit firmanın pazarlama ve satış politikasında site yönetimlerinin yerinin  önem yüzdesine göre; pazarlama ve satış kaygılı uygulamalar yapabilir, giderlerin bir kısmını ayni veya nakdi olarak finanse ederek, aidatların belli bir süre düşük olmasını sağlayabilirler veya tam tersine yüksek aidat ve demirbaş avansı talep edebilirler. 


Geçici yönetimlerin asıl görevi ise daimi yönetim oluşumunu için sekretarya yaparak, malikler genel kurulunun yetkilerini kullanacak temsilciler kurulunun oluşumunu sağlamaktır.


Web: www.konutsitesiyonetimi.com 


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni