2013 dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı!

2013 dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı! 2013 dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı!

11.2.2014 tarih ve 94 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde yayınlanan bilgiye göre 2013 dönemine ait olan dördüncü üç aylık Geçici Vergi Beyannamesi'nin Verilme Süresi Uzatıldı.11.2.2014 tarih ve 94 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; Ekim-Aralık/2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.