2015 yılı veraset ve intikal vergisi tutarları!

2015 yılı veraset ve intikal vergisi tutarları!Bir kişiye miras kalması veya çekiliş neticesinde ikramiye çıkması halinde elde edilen kazanç üzerinden devlete vergi ödenmesi gerekiyor. İşte, 2015 yılı veraset ve intikal vergisi tutarları!


2015 yılı veraset ve intikal vergisi tutarları!


Veraset ve İntikal Kanunu hükümlerine göre, Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali için veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekiyor.


Veraset vergisinin mükellefi, malın iktisap ettiği kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu verginin bildiriminden  itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenebiliyor. 


Miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisinin 1. taksit ödemeleri 1 Haziran'a kadar devam ediyor. Vergisni ödemeyenlerin son 3 günü bulunuyor. 


2015 yılı veraset ve intikal vergisi tutarları!

Matrah Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk  200.000 TL için  1  10

Sonra gelen  480.000 TL için 3  15

Sonra gelen  1.060.000TL için 5  20

Sonra gelen  1.900.000 TL için 7  25

Matrahın 3.640.000 TL'yi aşan bölümü için 10  30


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanıyor.


Miras vergisi dilekçe örneği!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com