2018 veraset ve intikal vergisi oranları açıklandı!

2018 veraset ve intikal vergisi oranları açıklandı!

2018 veraset ve intikal vergisi oranları belli oldu. Veraset ve intikal vergisi 2018 oranları bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..


2018 yılı veraset ve intikal vergisi oranları belli oldu. 2018 veraset ve intikal vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 

Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren istisna tutarları;

 

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202 bin 154 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404 bin 556 TL),

 

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4 bin 656 TL,

 

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4 bin 656 TL olarak dikkate alınacak.

 

Matrah dilim tutarlarının tespiti 2018


 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne yer verildi.

 

Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

 

2018 veraset ve intikal vergisi oranları açıklandı!

 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com