2020 kira geliri beyannamesinde son gün ne zaman?

2020 kira geliri beyannamesinde son gün ne zaman? 2020 kira geliri beyannamesinde son gün ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin sürelerini uzattı. Peki 2020 kira geliri beyannamesinde son gün ne zaman? İşte tüm merak edilenler...Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin sürelerini uzattı. Peki 2020 kira geliri beyannamesinde son gün ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

Konut ve iş yerleri üzerinden belirli miktarlarda kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi gerekiyor.  31 Mart olarak belirlenen, kira vergisi beyannamelerinin süresi uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca uzatıldı.  Konuya ilişkin Bakanlığın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Kira geliri beyannamesi nasıl verilir?

2020'de kira beyannamesi vermek için ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek ya da gib.gov.tr internet adresine girip online olarak beyanname verebilirsiniz.

Kira gelirinde istisna

Sadece konut kira gelirleri için geçerli olan ve 2019 yılında 5 bin 400 lira olarak uygulanan istisnadan aşağıda sayılan mükellefler yararlanamıyorlar:

a. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,

b. İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edip beyan etmeyen veya eksik beyan edenler,

c. İstisna haddinin üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı 148 bin lirayı aşanlar.

KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA

2020'de kira gelir vergisi hesaplamasında iki farklı yöntem yer alıyor. Bu yöntemler, götürü gider yöntemi ile hesaplama ve gerçek gider yöntemi ile kira gelir vergisi hesaplama şeklinde yapılıyor; 

Götürü gider yöntemi ile kira geliri hesaplama
Kira gelir vergisi hesaplamadaki kolay yöntem oluyor. Bu yöntemde elde edilen toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülür ve kalan tutar kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirme hesaplanıyor. 

Gerçek gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama
Kira vergisini gerçek gider yöntemi ile hesaplamak götürü gider yöntemine göre daha karışık. Bu yöntemde gayrimenkul için yapılan giderler ödenecek kira gelirinden hesaplanıyor. Gerçek gider yönteminde aşağıdaki ve benzeri belgeye dayandırılabilen harcamalar toplam kira geliri bedelinden düşülebiliyor. Bu giderler şu şekilde: 

– Elektrik, su v.b. harcamaları,
– Konutun sigorta giderleri,
– Konut için verilen harçlar, ödenen vergiler v.b.,
– Bakım ve onarma masrafları,
– Amortisman bedelleri.

22 soruda kira vergisi 2020!

Kira geliri beyannamesinde süre uzatıldı!