Emlak vergisi beyannamesinde son gün ne zaman?

Emlak vergisi beyannamesinde son gün ne zaman? Emlak vergisi beyannamesinde son gün ne zaman?

Bu sene içerisinde gayrimenkul satın alan kimselerin emlak vergisi beyannameleri vermeleri gerekiyor. Peki, emlak vergisi beyannamesinde son gün ne zaman?


Gayrimenkuller için ödenen vergilerin başında olan emlak vergisinde bu yılın ikinci taksit dönemi 30 Kasım 2018 tarihinde sone erdi. İlk taksit ödemeleri ise Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılmıştı.

Emlak vergisi mükellefleri borçlarını bu tarihler içerisinde ödeyerek gecikme faizlerinden kurtuldu. Ancak ödemesini zamanında yapmayan malikleri gecikmenin yaşandığı her ay için yüzde 2'lik bir ceza bekliyor.

Vergi için ödenecek bedel, taşınmazın türüne, değerine ve bağlı olduğu belediyeye göre değişiyor. Büyükşehir Belediyelerinde vergi yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.

Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.

Arsa ve arazilerde ise vergi oranları şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.

Vergiyi bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef olurken, elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Gayrimenkulün el değiştirmesi halinde ise, satışın gerçekleştiği yıla ait vergi ödemelerinden eski malik sorumlu oluyor. Yeni malikin sorumluluğu ise bu tarihi takip eden sene itibari ile başlıyor.

Yeni malikin satıştan sonra tapu ve kimlik bilgilerini ilçe belediyesine beyan etmeleri gerekiyor. Bu beyanname verme işlemi de belli bir süre içerisinde yapılıyor. Aksi halde vergi sorumluluğu zamanında başlatılamayacağından yeni malik daha vergi ödemeden ceza ile karşı karşıya gelebiliyor.

Peki, emlak vergisi beyannamesi ne zamana kadar verilir? Emlak vergisi beyannamesinde son gün ne zaman?

Emlak vergisi beyannamesi son günü

Emlak vergisi beyannamesi, satışın gerçekleştiği senenin sonuna kadar veriliyor. Dolayısı ile 2018 yılı içerisinde gayrimenkul satın alan kimselerin emlak vergisi beyannamelerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar vermeleri gerekiyor.

Emlak vergisi beyannamesi örneği

.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

.................  İL-İLÇE-BELDE

Emlak Vergisi Sicil No: ................. 

Vergi Kimlik Numarası: .................


MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No

İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl - İlçe

İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

Telefon

TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA  AİT BİLGİLER

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No  :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)


 
10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığı

Tarih ve  İmza

...../..../20..


Emlak vergisi ödemesini kaçıranlar dikkat!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com