2020 miras vergisi ne kadar?

2020 miras vergisi ne kadar?

Miras kalan vatandaşların, intikal eden bu miras için vergilerini ödüyor. Peki 2020 miras vergisi ne kadar? İşte tüm merak edilenler...


Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı bulunan kişilere ait mallar ile Türkiye’de yer alan malların veraset (mirasçılık) yoluyla ya da ivazsız (hibe/karşılıksız) olarak herhangi bir şekilde bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi durumunda miras vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Veraset yoluyla intikal durumunda varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi şartı aranıyor. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği durumunda Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği durumda vergi alınmıyor.

2020 miras vergisi ne kadar?

2020 miras vergisi ne kadar?

''2020 miras vergisi ne kadar?'' sorusunun cevabı detaylı bir şekilde aşağıda yer alıyor:

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL, olarak dikkate alınacak. 

2020 miras vergisi ödemeleri

Miras vergisi ödemeleri her yıl düzenli olarak iki eşit taksit halinde yapılabiliyor. Veraset ve intikal vergisinde ikinci taksit dönemi Kasım ayında sona erecek.

Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi

Ölüm ülkemizde olduysa: 4 ay içinde
Ölüm ülkemizde olduysa ve mükellef yurt dışındaysa: 6 ay içinde
Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef ülkemizdeyse: 6 ay içinde
Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef de o ülkedeyse: 4 ay içinde
Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef o ülke dışında farklı bir yabancı ülkedeyse: 8 ay içinde
Gaiplik durumundaysa: 1 ay içinde

Mirasçılar dikkat! Vergi dönemi başladı!