2021'de ev alacaklar dikkat!

2021'de ev alacaklar dikkat!

Gayrimenkul alım satım işi olanların tapuda yapılan devir işlemi için tapu harcı ödemesi gerekiyor. Tapu harçlarını alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödüyor. Bu bedel ödenmeden devir işlemi de yapılamıyor.


Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değeri oluyor. 

Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan ediyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabiliyor ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödeme yapılıyor. 

2021

2021'de ev alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı yüzde 9.11 oldu. Bu orana göre 2021 yılında vergi, harç ve cezalara da yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

2021

Tapu satış döner sermaye harcı 2021

2020 yılında taşınmaz alım ve satımlarında uygulanacak olan tapu harcı tutarı 288 liradan 353 liraya yükseltilmişti. Tapu harcı döner sermaye ücretine gelen yüzde 9.11 oranındaki zam ile 385 liraya yükseltildi. 

Döner sermaye hizmet bedeli hesabı, yöresel katsayı ile hizmet bedelinin çarpılması ile yapılıyor.

2021

2021 tapu harcı ne kadar?

''2021 tapu harcı ne kadar?'' sorusunun cevabı belli oldu. Hem alıcının hem de satıcının sorumluluğu olan tapu harcı, her iki taraf tarafından da ödeniyor. Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin yüzde 2'si oranında alınıyor.

2021

Hesaplama örneği
Evin değeri: 400 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20
Tapu harcı bedeli: 8 bin TL
Toplam ödenecek harç: 16 bin TL

2021

Örnek tapu harcı hesaplama tablosu
Gayrimenkul Satış Fiyatı: 300 bin TL
Tapu Harcı Oranı: Binde 20
Alıcının Ödeyeceği Tapu Harcı: 6 bin TL
Satıcının Ödeyeceği Tapu Harcı: 12 bin TL

Gayrimenkul Satış Fiyatı: 500 bin TL
Tapu Harcı Oranı: Binde 20
Alıcının Ödeyeceği Tapu Harcı: 10 bin TL
Satıcının Ödeyeceği Tapu Harcı:  10 bin TL

Gayrimenkul Satış Fiyatı: 600 bin TL
Tapu Harcı Oranı: Binde 20
Alıcının Ödeyeceği Tapu Harcı: 12 bin TL
Satıcının Ödeyeceği Tapu Harcı: 12 bin TL

2020'de ev alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

Tapu masrafları 2021!