2B alanları ne demek?

2B alanları ne demek?2B alanları ne demek?: Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen alanlara 2B alanları denir...2B alanları ne demek?


Orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri ya da 2B arazileri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere deniyor. 2B, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesi B bendi için kullanılan bir kısaltmadır.


Yaklaşık 473 bin hektarlık alanı kaplayan 2B alanları üzerinde, su, doğalgaz, elektrik gibi alt yapısı, devlet tarafından sağlanmış bulunan 400 bin civarında yapı yer alıyor. Orman vasfını kaybetmiş olan 2B arazileri günümüzde orman köylüsü olmayan kişi ve kuruluşların işgali altında bulunuyor. 2B arazilerinin yüzde 80'i, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde yer alıyor.Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com