2b arazileri başvuru bedeli ne kadar?

2b arazileri başvuru bedeli ne kadar? 2b arazileri başvuru bedeli ne kadar?

Orman alanlarının dışına çıkarılmış olan 2b arazilerinin satışı sadece hak sahibi kişilere yapılabiliyor. Hak sahiplerinin Malmüdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peki, 2b arazileri başvuru bedeli ne kadar?2b arazileri başvuru bedeli ne kadar?

Orman kanununun 6831 sayılı kanununda yer alan 2. Maddesinin B bendinde yazan yasa için kullanılan kısaltmaya 2b deniyor. Bu yasa da orman özelliği kaybetmiş devlet arazilerinin durumundan söz ediliyor. 


Bu orman özelliğini kaybetmiş arazilerin Türkiye Cumhuriyet’i sınırları içinde ve orman özelliğini şu veya bu şekilde kaybetmiş olması önem teşkil ediyor.


Bir arazinin 2b olabilmesi için ıslah edilemiyor olması yani tekrar orman olarak kullanılamaz bir durumda olması şartı aranıyor. Orman arazileri genellikle bu duruma çıkan yangınlar sonucunda oluşuyor. 


2b arazilerinin satışı ancak hak sahibi olan kişilere yapılabiliyor. Haksahibi olanlar önceden tespit ediliyor listeye alınarak kendilerine bildiriliyor veya kişilerce ilçelerde Malmüdürlükleri,illerde Defterdarlıklardan öğreniliyor.


Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanıyor. Peki, 2b arazileri başvuru bedeli ne kadar?


Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk Lirası, dışında olan yerler için bin Türk Lirası başvuru bedeli ödenmesi talep ediliyor, bu bedel ilgililer adına emanet hesabına kaydediliyor. 


2b arazi tapu işlemleri!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com