2b arazisi nedir?

2b arazisi nedir?

2b arazisi nedir? 2b arazisinin satışı yapılıyor mu? Merak ediyorsanız 2b arazisi ile ilgili detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...2b arazisi nedir?

2b arazisindeki "2b", 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde orman vasfını kaybetmiş hazine araziler, 2b arazisi olarak ifade ediliyor.


Bir diğer deyişle, 2b arazisi, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere deniyor.


2b arazileri, 473 bin hektarlık alana yayılmış durumda. Bu alanlar üzerinde su, doğalgaz, elektrik gibi alt yapısı, devlet tarafından sağlanan 400 bin civarında yapı bulunuyor. Söz konusu arazilerin yüzde 80'i, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde yer alıyor. Bu arazilerin büyük kısmı zeytinlik, narenciye alanları ve otlaklardan oluşuyor.


Madde 2:

B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, orman sınırları dışına çıkartılır.


Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır. Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz.


(Değişik dördüncü fıkra: 5/11/2003-4999/2 md.)Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerinin devamı süresince; yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz.


(Ek : 22/5/1987 - 3373/1 md.) Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.


2b arazisinin satışı

Orman vasfını kaybetmiş arazilerin yani 2b arazilerin, orman köylüsü dışındaki üçüncü şahıslara satışı Anayasanın 169. ve 170. maddeleri gereği yasak.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com