2B ve hazine arazilerinin satışında yaşanan sorunlar TBMM'de!

2B ve hazine arazilerinin satışında yaşanan sorunlar TBMM'de! 2B ve hazine arazilerinin satışında yaşanan sorunlar TBMM'de!

Tarım girdi fiyatları, 2B ve hazine arazilerinin satışları ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarından dolayı çiftçilerin yaşadıkları sorunların çözümü TBMM gündemine taşındı. MHP'li Osmanağaoğlu, konu ile ilgili soru önergesi hazırladı. MHP  İzmir  Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, tarım girdi fiyatları, 2B ve hazine arazilerinin satışları ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarından dolayı çiftçilerin yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin soru önergesi hazırladı. Osmanağaoğlu, sorularını Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlandırmasını talep etti. 

Osmanağaoğlu, ''Tarım girdi fiyatlarının yüksek olması ve çiftçimizin yetiştirdiği ürününü tüketiciyle hak ettiği fiyattan buluşturamaması çiftçilerimizi çok zor durumda bırakmaktadır. Çiftçilerimizin ortak olduğu, tarım girdilerinin daha uygun bir şekilde temin edilmesi için önemli adreslerden birisi olan Tarım Kredi Kooperatiflerinde dahi zirai ilaç ve gübre gibi girdilerin fiyatlarının piyasa ile neredeyse aynı seviyede olması mağduriyeti daha da telafisi imkânsız bir hale sokmaktadır. Bu durum aynı zamanda çiftçilerimizin sorunlarının gün geçtikçe kronikleşen bir hal almasına sebep olmaktadır. Diğer yandan; tarım sektörünün kalkınmanın temelini oluşturduğunu göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Çiftçimizin yapacağı üretim için üreticiyi koruyacak, çiftçimizin ürününü hak ettiği fiyatlardan tüketiciye ulaştırmasını sağlayacak, dolayısıyla tüketiciyi de koruyacak milli tarım politikalarının da bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir'' diye konuştu. 

''Özellikle tarım arazisi olarak kullanılan 2B ve hazine arazilerinin satışıyla ilgili problemler de devam etmektedir. Rayiç bedellerin yüksek ve gerçekçi olmayan rakamlar referans alınarak belirlenmesinden dolayı birçok vatandaşımız; ya ekip biçtiği tarlayı alamamış, ya da ilk taksiti bir şekilde ödeyip diğer taksitleri ödeyememiştir. Bu konuda yaşanan mağduriyetlerin de giderilmesi, çiftçiye nefes aldıracak tarım politikalarının ivedilikle hayata geçirilmesi de elzemdir'' diyen Osmanoğlu, 6 soru sordu.

Tamer Osmanağaoğlu'nun soruları 

1. Çiftçilerimizi yakından ilgilendiren tarım girdi fiyatlarının düşürülmesine yönelik Bakanlığımızın bilgisi dahilinde sürdürülen bir çalışma var mıdır?
2. Çiftçilerimizin tarım arazisi olarak kullandıkları 2B ve hazine arazilerinin satışından kaynaklanan sorunlar sebebşyle ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bir çalışma var mıdır?
3. 2B mahiyetinde olan tarım arazilerinin satışında hak sahiplerinden araziyi almak için ilk taksitini yatıran ancak diğer taksitlerini yatıramayan vatandaşlarımızın sayısı kaçtır?
4. Bu vatandaşlarımızın geçim kapısı olan ancak yüksek rayiç bedellerden dolayı satın alamadıkları bu arazilerin vatandaşlarımızın hizmetinden mahrum bırakılmaması için Bakanlığınızın sürdürdüğü bir çalışma var mıdır?
5. Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan ve ödemeyen çiftçilerimizin sayısı kaçtır? Gecikmiş borçlardan dolayı tahsil edilmeyen miktar ne kadardır?
6. Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifine olan gecikmiş borçlarının ertelenmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılamamakta mıdır?