Çukurova Balkon

3 maddede sitelerde ortak kullanım alanlarının belirlenmesi!

3 maddede sitelerde ortak kullanım alanlarının belirlenmesi! 3 maddede sitelerde ortak kullanım alanlarının belirlenmesi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için bugün sitelerde ortak kullanım alanlarının belirlenmesi hususunu kaleme aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Kat irtifaklı veya mülkiyetli taşınmazlarda ortak yerler, tapu müdürlüğünde yapılacak olan sözleşme ile, yani resmi senetle belirlenir. Bu resmi senet, halk arasında “tapu” olarak bilir.


Kat mülkiyetine esas olmak üzere, kat irtifakı kurulurken, tapu idaresi bazı belgeler ister. Bu belgelerden olan  mimari proje ve yönetim planı fiziki ve hukuki olarak;  Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesi de kanuni olarak ortak yerleri ve şeyleri belirler.


“ Madde 4 - Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.


1) Temeller ve ana duvarlar, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./2.mad) taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,


2) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,


3) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merpenleri.


Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.”


Web: www.konutsitesiyonetimi.com   


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni