12 / 08 / 2022

6 soruda Türkiye’de kira geliri olan gurbetçilerin vergilendirilmesi?

6 soruda Türkiye’de kira geliri olan gurbetçilerin vergilendirilmesi?

Kurtulus Partners Vergi Uzmanı Mustafa Bey, Emlakkulisi.com okurları için "6 soruda Türkiye’de kira geliri olan gurbetçilerin vergilendirilmesi"nin detaylarını kaleme aldı...Gurbetçilerimizin kira gelirleri ile ilgili önemli hususlar aşağıda 6 madde halinde açıklanmıştır.

1. Türkiye’de kira geliri elde eden gurbetçilerimiz beyanname verecekler mi?

Yurt dışında 6 aydan fazla süreyle yaşayan veya çalışan vatandaşlarımızın vergilendirilmesi dar mükellef esasına göre yapılır.

Yasaya göre, gurbetçilerimizin, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan kira gelirleri, tutarı ne olursa olsun beyanname vermezler. (iş yeri, ofis, depo kiralamaları vb.)

Örneğin İstanbul’da bir iş yerinin yıllık 250.000 TL karşılığı ticari şirkete veya tacir vb. kiraya verilmesi halinde yurt dışında çalışan vatandaşımıza ödenecek kira tutarından kiracılar tarafından G.V.K. 945.a göre %20 gelir vergisi kesintisi yapılır.

Bu kesinti tutarı kiracı tarafından vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenir.
Kiracı tarafından yapılan bu kesinti nihai vergilemedir.

İşte tahsil edilmiş ve kesintiye tabi tutulmuş bu kira bedeli için hiç bir şekilde yıllık beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Mesken kira gelirleri için durum farklıdır, mesken kira gelirlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmadığından, şayet 2018 yılı için istisna tutarı olan 4.400 TL’yi geçmesi halinde yıllık beyanname verilmesi gerekir.

2. Gurbetçilerin Türkiye’de elde ettikleri mesken kira geliri için beyanname verilmesi gerekirse, istisna düşülme hakkı var mıdır, götürü gider usulünden yararlanırlar mı?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve dar mükellefler, Türkiye’de tahsil ettikleri mesken kira tutarı için gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanırlar. Götürü gider usulünden (%15) yararlanabilirler.

3. Türkiye’de beyanname verilirse yurt dışında elde ettiğim kira tutarlarını da beyan edecek miyim ?

Hayır, gurbetçilerimiz yalnızca Türkiye’de kesinti yoluyla vergilendirilmemiş, istisna tutarını geçen kirayı beyan ederler, yurt dışındaki kazançlarının vergilendirilme yetkisi ilgili yabancı ülkede olduğundan Türkiye’de vereceği beyannamede bildirilmesine gerek bulunulmamaktadır.

4. Gurbetçilerimiz gerçek gider usulünü seçerse, yurt dışında oturduğu eve ait kira bedelini Türkiye’de verdiği beyannamede gider olarak indirebilir mi?

Hayır, gider olarak indirilemez, Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (gurbetçilerin) yabancı ülkelerde ödedikleri Türkiye’de elde ettikleri kira bedelinden düşülemez.

5. Dövizle kiraya verilen kira bedellerini hangi tarih itibariyle TL’ye çevireceğim, malum yılın başındaki döviz kuruyla yılın sonundaki kur farklı olmaktadır?

Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak TL’ye çevrilir.

6. Gurbetçilerimizden Türkiye’de kiraya verdiği taşınmaz kira bedelini tahsil edemezse veya geç tahsil etse de beyanname vermek zorundalar mı?

Hayır kira gelirini elde etme tahsil esasına bağlandığından, vergilendirme yapabilmek için kira tutarının tahsil edilmiş olması gerekir. Dolayısıyla tahsil edilmeyen kira bedelleri beyannameye dahil edilmez.

Vergi Uzmanı
Mustafa Bey
Kurtulus Partners

Yazara [email protected]  adresinden ulaşabilirsiniz.

2 soruda ailenizin kullandığı konutlarda kira vergisi!