7 maddede dairesini satan malikin aidat borçlarının tahsilatı!

7 maddede dairesini satan malikin aidat borçlarının tahsilatı! 7 maddede dairesini satan malikin aidat borçlarının tahsilatı!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "dairesini satan malikin aidat borçlarının tahsilatı" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...1.    KMK’nın üçüncü bölümü “ Kat Maliklerinin ve Kat irtifak Sahiplarinin Hakları” başlığı altında bir düzenlemeye yer vermiştir.

2.    Bu konuda önemli bir konu “ malik değişimi durumunda aidat ve avans borçlarının durumudur.”. 

3.    Kat malikinin kanunun 20. Maddesindekn doğan yükümlülüklerine aykırı olarak avans ve aidat borçlarını ödemeden bağımsız bölümü satması halinde yeni malikin eski malikin borçlarından sorumlu tutulamayacağı yönündeki kararlar yerleşik içtihat haline gelmiştir.

4.    Bu ictihatlar dolayısı ile site yönetimleri, malik değişimlerinde avans ve aidat borçlarını bir şekilde kapatmak yoluna gitmelidir. Olay hukuki takibe kalırsa aşağıda belirtilecek süreçler mevzuatsal zorluklar dolayısı ile sürümceme de kalacaktır. Bu sebeple site yönetimleri malik değişimlerinde , yeni malikçe ilgili birime kayıt yaptırılırken, varsa eski borçu listelemeli ve yeni malikten “borcun ödenmesinin kim tarafından yapılacağı?” sorusuna cevap almaya çalışmalıdır. Bu çabanın maksadı site aidat ve avans takibinin sağlıklı olmasını amacını taşımalı ve insanımızın geleneklerden kaynaklanan iyi niyetinden güç almalıdır.

5.    Bu tip bir soru ile karşılaşan yeni malik borcu kapatabilir veya eski maliki arayarak konuyu açıklığa kavuşturulmasında yardımcı olabilir. 

6.    Aksi durumda, maliklik sıfatı sona ermiş bir kişiye karşı site yönetimi veya yetkilileri KMK ilgili maddelerince  ile dava açamayacaktır.

7.    “Zira, eski malike karşı açılacak bir dava Kat mülkiyeti Kanunu’na değil, genel hükümlere tabi olacak, eski malik hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu’nun geçikme tazminatı (20.md), kanuni ipotek (22.md), bağımsız bölümün mülkiyetinin devri (25.md) hükümleri uygulanamayacak, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun sağladığı yargılama usulü kolaylıklarından da yararlanılamayacaktır. Öte yandan, yeni malikin eski malikin borçlarını ödemesi halinde önceki malike rücu hakkı da bulunmaktadır.            

Nihat Dönmez / Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

14 maddede site yöneticilerine hatırlatmalar!