7 maddede kaostaki site yönetimlerinin özeti!

7 maddede kaostaki site yönetimlerinin özeti! 7 maddede kaostaki site yönetimlerinin özeti!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "kaostaki site yönetimlerinin özeti" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


Konut Sitesi Yönetimi; 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve bu kanuna endeksli olarak hazırlanmış Yönetim Planı / bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde atanmış veya seçilmiş, Yönetici/Yönetim Kurulları, Denetici/Denetim Kurulları, Kat Malikleri Genel Kurulları vb. Organlar üzerinden tanımlı alanlarda, Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarına tabi olmaksızın, tüzel kişiliksiz bir birliği,  hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu bir yapıda, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde; güvenlik-temizlik-teknik –idari işlerden oluşan dört temel hizmeti sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyon üzerinden idari ve saha hizmetlerini tahmini bütçe yaklaşımı ile hakimin müdahalesine açık, gerçekleştirme sürecidir.

1.    Bu süreç tecrübenin yanında mevzuata hakimiyet de ister. Bu tecrübe ve hakimiyete sahip olmayan (geçici yönetimler) müteahhitler, (daimi yönetimler) yöneticiler, deneticiler, temsilci-yönetim-denetim kurulları site sakinler memnuniyeti ve emlak değerinde düşüşe sebebiyet verir.

2.    Hiçbir şekilde tüzel kişiliği bulunmayan siteler;  dernek, kooperatif, siyasi parti veya şirket değildir. Malikler, mevzuata  hakim olmadıklarından bazı meslek erbabından destekle siteleri yönetmeyi tercih ettiklerinde, maalesef  siteleri gereksiz yere vergi ve davalarla muhatap ederler.

3.    Siteleri, kişiler değil, mevzuatlar yönetir; kişiler sitelere sadece ve ancak hizmet ederler. Bunun dışındaki yönetim yaklaşımı sitelerde hukuki-mali-idari-sosyal kaosa sebebiyet verir.

4.    Müteahhitler tarafından angarya, yönetim kurullarınca  hobi, denetim kurullarında yük olarak görülen  site yönetimleri, aidat dostu olmaktan çıkıp, alınamayan hizmetin yüksek maliyetli giderlerinin aidat adı altında toplandığı, bilgisiz kişilerce gün geçirilen, yetkisiz kişilerle muhatap olunan ilgisiz organizasyonlar haline gelir.

5.    Sitelerde iki anlamda yönetim vardır: 1) Yapısal Yönetim  2) Hizmetler Yönetimi. Sitelerin yapısal yönetiminde danışmanlık desteği almak, sakinler memnuniyeti ve emlak değeri artışı sağlayacağı gibi, düşük aidat  ve yönetim becerisi üzerinden uzlaşmacı hukuki- şeffaf mali- verimli idari- zengin sosyal yapısallıkla,  personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde siteye özel bir organizasyonla, daha güvenli-daha temiz-daha bakımlı yaşam alanı üzerinden sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değeri artışı sağlanır.

6.    Danışmanlık almayan site yönetimleri, deneme-yanılma yolu ile, sürekliliği olmayan kurul değişimleri kaosunda, %10-35 arası daha maliyetli giderlerle ivmeli sakinler memnuniyeti ve emlak değer düşüşünü kader edinirler ve bu kaderle yaşamaya alışırlar.

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

14 maddede mevzuata muhalif yönetimlerin siteye verdiği zararlar!