06 / 07 / 2022

7 maddede sitelerde kat maliklerinin yükümlülükleri!

7 maddede sitelerde kat maliklerinin yükümlülükleri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerde kat maliklerinin yükümlülükleri" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1.    Kanunun 15 ve 16. maddelerinde, maliklerin ve bağımsız bölümlerden bir şekilde faydalananların hukuk ağırlıklı hak ve sorumluluklardan bahsedilirken, bu maddede sosyal yaşam ve mali konulardaki hak ve sorumluluklardan bahsedilmiştir.

2.    Malikler bağımsız bölümleri ve eklentileri üzerinde tam ve ortak alan ve yerlerde arsa paylı kullanım hakkına sahiptirler. Kat mülkiyet hukukunun bir gereği olarak bağımsız bölüm ve eklentilerinde kullanımında bir arada yaşamanın getirdiği bazı sosyal kısıtlamalar ve bir anlamda komşuluk ilişkilerin sınırlamaları bu maddede ortaya konmuştur.

3.    Komşusuna rahatsızlık vermek kişiden kişiye değişen, göreceli bir kavram olmakla birlikte, Yargıtay bazı kısıtlamalar öngörmüştür. Bu tip konuların  mahkemeye taşınması hem kısa sürede bir sonuç alınamaması, hem komşuluk ilişkileri zedeleyeceğinden, site yaşam kültürünün tüm maliklerce tam olarak kabullenilmiş olmasının büyük faydası olacaktır, bu da ancak site yönetiminin özel sosyal çabaları ile mümkün olmaktadır.

4.    Yoksa gürültü, aşırı yüksek ses, fena koku vs. gibi rahatsızlıklarda, mahkemeye başvurmanın gereği olarak keşifler yapılacak, bilirkişi raporları istenecek, tespitler yapılacak ve bunlar genel muhakeme usulünce yapılacağından çok da doğal olarak aylarca sürecek davalar söz konusu olacaktır.

5.    Kat maliki bu kurallarla uymuyor diye bağımsız bölümünden tahliye edilemezken, kiracının tahliyesi söz konusu olabilir. Kurallara uymayan kat maliki hakkında bu kanunun 25 ve 33. Maddelerinin uygulanması olasıdır.

6.    Bu kurallar kat malikleri gibi herhangi bir ilişki ile bağımsız bölümleri kullananlar için de geçerlidir ve madde hükmü bunlar için de uygulanır.

7.    Bu konu Kat Mülkiyet Kanununda 18.  maddede hükme bağlanmıştır:

“Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.”

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

15 maddede sitelerde bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı!