7 maddede Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı!

7 maddede Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı! 7 maddede Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı!

Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı’na göre, birçok alanda vergi düzenlemeleri yapılırken, yüksek gelir elde edenlerin vergisi de artırılıyor; lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getiriliyor. İşte Yeni Vergi Taslağı’nı 7 maddede tüm detayları…


Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı ve kayıt dışılığa karşı da önlemler içeren yeni bir vergi taslağı hazırladı. TBMM’ye sunulacak Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı’nda, “Kurumlar Vergisi”nin düşürülmesi beklenirken, “Gelir Vergisi”nin ise artırılması öngörülüyor.
Sözcü'nün haberine göre, yeni vergi taslağında ek olarak, kambiyo satışlarından alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) oranı da artırılacak ve bu oranın artırılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verileceği planlanıyor…

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi taslağında yer ala detaylar şu şekilde:

1-Kurumlar vergisi oranları

Halka açılmayı teşvik etmek için belirli şartlarla borsada işlem gören kurumların, ödemesi gereken vergi oranının düşürülmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

2-Gelir vergisi tarifeleri

Gelir Vergisi Kanunu’ndaki vergi tarifesi dört dilimden yedi dilime çıkarılarak yüksek gelir elde edenlerden daha fazla vergi alınması amaçlanıyor.

Mevcut tarifenin ilk dört dilimini korunarak 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergilerinde bir düzenleme yapılmayacak.

Düzenlemede, spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilmesi de planlanırken en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak kesinti oranını da artırılacak.

3-Değerli konut vergisi

Değeri yüksek yapılardan yeni bir vergi alınmasına dayanan Değerli Konut Vergisi getiriliyor. Uygulamanın 2020 yılının Şubat başlaması ve Şubat ile Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenmesi kararlaştırıldı.
Kamu yapıları, diplomatik mensupların meskenleri, hiçbir geliri olmayan veya sadece emekli maaşı olanların tek meskenleri, bina inşa işiyle uğraşanların ticari mal niteliğindeki meskenleri bu vergiden muaf olan yapılar olarak belirlendi.

4-Konaklama vergisi taslağı

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlere de Konaklama Vergisi getirilecek. Vergi, konaklama hizmetlerini sunanlardan alınacak.

Verginin matrahı, geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli olarak belirlendi. Vergi aylık dönemler şeklinde bildirilerek ödeme yapılacak.

Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler, öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler, diplomatik temsilciler, konsoloslar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmetler vergi dışında kalacak.

5-Dijital hizmetler vergisi taslağı

Verginin uygulanacağı dijital ortamda sunulan hizmetler; her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi), sosyal medya sitelerinde verilen (ücretli) hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetleri, Dijital Hizmet Vergisinin aylık beyan edilmesi ve ödenmesi öngörülüyor.

Dijital hizmetler vergisi dışında kalanlar ise; Özel iletişim vergisine tabi hizmetler, Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında Hazine payı ödenen hizmetler, Bankacılık Kanunu kapsamında sunulan hizmetler, Elektronik Para Kuruluşlarının tabi olduğu Kanun kapsamında sunulan ödeme hizmetleri, Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürünlerin satışı ile bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler olarak bildirildi.

6-İstisnaların uzatılması

Spor hakemlerinin ücretlerinin de vergilendirilmesi planlanıyor.

Gelir Vergisi kanununda düzenlenen serbest meslek kazanç istisnası kapsamında bulunan kazançların 500 bin lirayı aşması durumunda beyan edilerek vergilendirilmesi yapılacak.

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak kesinti oranı artırılacak. Ayrıca, bu gelirlerin 500 bin lirayı aşması halinde, beyan edilerek  vergilendirilmesi sağlanacak.

Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillerle ilgili olarak gider kısıtlamaları da getirilecek.

7-Diğer konular

Hizmet erbabına, bir günlük ulaşım bedeli 10 Lirayı aşmayacak şekilde, kart ve bilet temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilecek.

Avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapmakla yükümlü olanlar kesinleştirilecek.

Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek taşınmaz değerlerinin Gayrimenkul devir işlemlerinde  esas alınması yoluyla, gerçek bedel üzerinden tapu harcının ödenmesi sağlanacak.

Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ile döviz  hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınıyor.

Kambiyo satışları üzerinden alınan BSMV´nin oranı artırılırken, ayrıca bu oranın artırılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

30 büyükşehirde Değerli Konut Vergisi ödeyecek kaç konut var?

Lüks konuta ek vergi geliyor!