19 / 08 / 2022

7 soruda inşaat ruhsatı işlemleri!

7 soruda inşaat ruhsatı işlemleri!

Belediye sınırları içerisinde yer alan bir arsa üzerinde inşaat çalışmalarına başlanılması için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Peki, inşaat ruhsatı nasıl çıkarılır? İnşaat ruhsat harcı 2017 ne kadar? İnşaat ruhsatı iptal edilebilir mi? diyorsanız işte yanıtı... 

Bir arsanız olduğunu ve üzerinde bina inşa etmek istediğinizi düşünelim. İmar Kanunu gereğince bir yapının inşaat çalışmalarına yasal olarak başlanılabilmesi için inşaat ruhsatı alınması zorunlu oluyor. Bu ruhsat imar kanun ve planlarına uygun şekilde hazırlanan projelere veriliyor. 


Peki, inşaat ruhsatı nasıl çıkarılır? İnşaat ruhsat harcı 2017 ne kadar? İnşaat ruhsatı iptal edilebilir mi? diyorsanız işte yanıtı...


1- İnşaat ruhsatı nereden çıkarılır?

İnşaat ruhsatı almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ve gerekli belgeler ile müracaat ediliyor. 


2-  İnşaat ruhsat harcı 2017 ne kadar?


Konut, Rezidans 1000  metrekareye kadar metrekare 8.83 TL 

Konut, Rezidans 1.000- 10.000 metrekare 9.68 TL 

Konut- Rezidans 10.000- 50.000 metrekare 10.29 TL 

Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 11.13 TL 

Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 11.74 TL


3- İnşaat ruhsatı yenileme harcı 2017 ne kadar?

 

İnşaat ruhsatı altıktan sonra 2 sene içinde başlanması ve 5 sene içinde inşaatın bitirilmesi gerekiyor. Aksi durumda inşaatı ruhsatının yenilenmesi gerekiyor


Yenileme (Yapı İnşaat Alanının beher metrekaresi için) metrekare 0.45 TL 

Yeniden (Yapı İnşaat Alanının beher metrekaresi için) metrekare 0.75 TL 

Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücret ( Tek Ruhsattaki Bilgi Değişikliği) adet 145 TL 

Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje Değilşikliğinde Alınacak Ücretler- Proje Değişikliği adet 145 TL


4- İnşaat ruhsatı almak için gerekli belgeler neler? 


Ruhsat başvuru dilekçesi.


Tapu.


İmar durumu (Belediyeden alınacak).


Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).


Mimari proje (Oda onaylı).


Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.


Betonerme statik proje (Oda onaylı).


İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.


Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).


Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.


Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).


Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.


Zemin etüd raporu.


Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.


Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.


Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.


Yapıya ilişkin bilgi formu.


Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.


Şantiye şefi sözleşmesi.5- İnşaat ruhsatı kaç yıl geçerlidir?


Yapı inşaatına başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl olarak belirleniyor. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılıyor.  İnşaat ruhsatı belediyeye verilecek bir dilekçe ile yenilenebiliyor.


6- İnşaat ruhsatı gerektirmeyen yapılar neler?

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmıyor.


7- İnşaat ruhsatı iptal edilebilir mi?

İnşaat çalışmalarına başlanılabilmesi için alınan inşaat ruhsatı kimi zaman yetkili idareler tarafından iptal edilebiliyor. İnşaat ruhsatını veren kurum olan; belediye, OSB, İl özel idareleri bu ruhsatı iptal edebiliyor. Aynı zamanda İdare mahkemeleri ve Danıştay da ruhsatın iptali için karar alabiliyor.


İnşaat çalışmaları devam eden bir inşaatın ruhsatının iptal nedenleri 


1- İnşaatın, ruhsat ve eki projeye aykırı yapılması. 

2- İnşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçmesi. Ruhsat yenilemesi işleminin yapılmaması.  

3- İnşaat projesine uygun olarak devam ederken imar planının değişmesi ve inşaatın bulunduğu parsel kamulaştırılacak bir fonksiyona alınması. 

4- İnşaat projesine uygun olarak devam ederken imar planı yargı kararıyla iptal edilirse, yeni plan onanıncaya kadar belediye inşaatı durdurabilir, yeni plan onanınca, yapılaşma koşullarında olumsuz bir değişim olması. 

5- İnşaat ruhsatının, yasa ve yönetmelikler ile imar planına aykırı bir şekilde düzenlendiği iddiası ile kişi ve kurumlar tarafından idare mahkemelerinde dava açılması.
Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com