8 soruda tapu bağışı!

8 soruda tapu bağışı! 8 soruda tapu bağışı!

Gayrimenkul devir işlemleri satış yolu ile yapılabildiği gibi bağış yolu ile de yapılabiliyor. Peki, tapu bağışı nasıl yapılır? İşte 8 soruda tapu bağışı..

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Gayrimenkullerin yüzölçümünü baz alarak numarasını pafta, ada ve parsel bakımından dolayı mahallesini ve sahibini gösteren tapu belgelerinin kaydı tapu müdürlüklerince tutuluyor. Dolayısı ile gayrimenkullerin devir işlemleri de ancak tapu dairelerinde yapılabiliyor.

 

Arsa, arazi, konut ve işyeri gibi gayrimenkullerin devir işlemleri satış ya da bağış yolu ile yapılabiliyor. Satış işleminde gayrimenkule karşılık satış bedeli alınıyor, ancak bağış işleminde karşı taraftan bir bedel talep edilmiyor.

 

Peki, tapu bağışı nasıl yapılır? Tapu bağışı işleminde devreden kişi, bağış yaptığı kişiden birşey talep edebilir mi? Tapu bağışı işlemi için ne kadar harç ödemesi yapılır? 

 

1- Tapu bağışı nasıl yapılır?


Gayrimenkulünü bağışlamak isteyen ve bu işlemi yapabilme ehliyetine sahip kimsenin, gerekli belgeler ile birlikte tapu dairesine müracaat etmesi, bağış harcını ödemesi gerekiyor.

 

2- Kimler tapu bağış işleminde bulunamaz?


Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi bağış yapamazlar. Vasi, vesayeti altındaki kimsenin malını bağışlayamaz. Anne-baba da velayetleri altındaki küçüğün malını satabildiği halde bağışlayamaz.

 

3- Baba, oğuluna tapu bağışlayabilir mi?


Baba, oğula tapu bağışlayabiliyor. Ancak, bu devir işlemi yapılırken, varsa diğer mirasçıların da haklarının gözetilmesi gerekiyor. Babanın diğer mirasçılarına tapu bağışlamadan, tek bir oğluna tapu hibe etmesi, diğer mirasçılarından miras kaçırdığı anlamına geliyor. Böyle bir durumda diğer mirasçıların saklı payları zedeleneceğinden, vefat sonrasında tapunun iptali için mirasçıların dava açma hakkı doğabiliyor.

 

4- Tapu bağışında karşı taraftan birşey talep edilebilir mi?


Tapu bağışında, devri talep eden kimse, bağış yaptığı kimseden birşey yapmasını ya da yapmamasını talep edebiliyor. 

 

5- Rücu şartlı bağış nedir?


Borçlar Kanununa göre rücu şartı ile bağış yapılabilior. Böylece, bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, gayrimenkulün mülkiyeti bağışı yapana (eski malike) geri dönüyor.  Bu rücu şartı tapu sicilinin şerhler sütununa " ... lehine bağıştan rücu şartı vardır. Tarih - yevmiye" şeklinde şerh ediliyor. 

 

6- Tapu bağışı için gerekli belgeler nelerdir?


1)TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
2)Fotoğraf (Taraflardan 1’er adet)
3)İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi)
4)Emlak beyan değerini gösteren belge (İlgili Belediyeden alınır.)
5)Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

 

7- Tapu bağış harcı 2017 ne kadar?


Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında bedel tahsil ediliyor.

8- Tapu döner sermaye ücreti 2017 ne kadar?


Tapu döner sermaye hizmet bedeli 2017'de 90,50 TL olarak tahsil ediliyor. 

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com