A ve C Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

A ve C Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

A ve C Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Limited Şirketi, Orhan Cem Ulusoy ve Ali Ergün Özdemir ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Çekmeköy, Ömerli Mahallesi'nde kuruldu.


A ve C Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Limited Şirketi, Orhan Cem Ulusoy ve Ali Ergün Özdemir ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Çekmeköy, Ömerli Mahallesi'nde kuruldu.


A ve C Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu şunlardır. a)Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek b)Her türlü Gayrımenkul danışmanlık aracılık, gayrı menkul proje geliştirme  ve projenin satışı , yatırımı vb konularda yurtiçi yurt dışı acentalıklar almak, vermek cHer türlü Gayrı menkul alım satım, kiralama ile ilgili tüm ticari işlerde danışmanlık ve aracılık hizmetlerinin yapılması ve bunlardan komisyon gelirinin etmek d) Her türlü gayri menkul alım-satım konusunda franchise alıp ve vermek eHer türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. f)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. g)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. h) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. i) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. j) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. k) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. l)Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. m)    Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. n)Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. o) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek p) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 


A ve C Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Limited Şirketi adres: Çekmeköy, Ömerli Mahallesi, Ilgın Caddesi, 6/A-B