Adana Sarıçam'da koruma amaçlı imar planları onaylandı!

Adana Sarıçam'da koruma amaçlı imar planları onaylandı! Adana Sarıçam'da koruma amaçlı imar planları onaylandı!

Adana ili Sarıçam ilçesi Dağcı köyü sınırları içerisinde yer alan 314 nolu parsele yönelik 1-1.000 ve 1-5.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca onaylanmıştır.Adana ili Sarıçam ilçesi Dağcı köyü sınırları içerisinde yer alan 314 nolu parsele yönelik 1-1.000 ve 1-5.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca onaylanmıştır.


İmar planı için tıklayın