25 / 05 / 2022

Beyoğlu koruma amaçlı imar planları iptal edildi!

Beyoğlu koruma amaçlı imar planları iptal edildi!

Kentsel sit alanı" ilan edilen Beyoğlu için, 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 'koruma' amaçlı imar planları iptal edildi...Kentsel sit alanı" ilan edilen Beyoğlu için, 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 'koruma' amaçlı imar planları iptal edildi. Bu kararla birlikte Taksim'e cami projesi de dahil, pek çok projenin dayanağı ortadan kalkmış oldu. Beyoğlu'daki semt derneklerinin açtığı dava sonucunda, 10. İdare Mahkemesi planların şehircilik ilkelerine aykırı, bütünsellikten ve korumadan yoksun olduğuna karar verdi. PROJELERİN DAYANAĞI KALMADI 


Böylece, Taksim Maksem'inin (Tarihi Su Deposu) arkasına yapılması düşünülen cami projesi, Galatasaray Lisesinin arkasındaki eğimli taş duvarın yıkılarak kat otoparkı yapılması ve inşaatı sırasında Bizans dönemine ait arkeolojik kalıntılar bulunan Tophane'deki İmalat-ı Harbiye Usta Mektebinin yeniden yapımı gibi projelerin de dayanağı kalmamış oldu. Bu projeleri için artık ruhsat verilemeyecek. KÜLTÜREL BİRİKİMLER GÖZETİLMELİ 


Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu adına açıklama yapan Ayaspaşa Çevre Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tüziın, Beyoğlu'nu korumaya değil, tarumar etmeye yönelik planların iptalinden sevinç duyduklarını ifade etti. Yeniden yapılacak olan Beyoğlu koruma amaçlı imar planlarının katılımcı yöntemlerle hazırlanması gerektiğini söyleyen Tüzün, "Beyoğlu'nun taşıdığı kültürel birikimler gözetilmelidir. Sermaye baskısına boyun eğilmemelidir. Yeşil alanlar yapılaşmaya aşılmamalıdır" diye konuştu.

 

YENİ KORUMA PLANI YAPILACAK 


Beyoğlu'nu koruma amaçlı planların iptal edilmesiyle birlikte, Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Koruma Kurulunun en geç 6 ay içinde mahkemenin sunduğu gerekçelere uygun olarak yeni koruma planları hazırlaması gerekiyor. 


Koruma değil, korumasızlık 


BEYOĞLU, Tarihi Kentsel Yerleşim Alanları İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1993'te "Kentsel Sit Alam" ilan edilmişti. Bu kararla Büyükşehir ve Beyoğlu Belediyesinin 1994'te koruma imar planı yapması gerekiyordu. Tam 17 yıl boyunca plansız kalan Beyoğlu için, 2011 yılında nihayet bir plan yapıldı. İşte iptal edilen ve semt derneklerinin karşı çıktığı plan, bu plan. 


Beyoğlu'daki semt dernekleri, "Korumayı en çok gerektiren alanların özelleştirme, kentsel yenileme veya turizm alanı ilan edilerek koruma planı kapsamı dışına çıkarıldığı, planın hazırlanış aşamasında gerekli katılımın sağlanmadığı, ilçenin tarihsel kimliğinin zarar gördüğü ve imar mevzuatına, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğunu" söyleyerek, 10. İdare Mahkemesinde dava açtı.

 

BÜTÜNLÜKLÜ PROJE HAZIRLANMALI 


Mahkeme de, semt derneklerini haklı bularak imar planlarını iptal etti. Mahkeme aynı zamanda planın "bütünsellikten" uzak olduğunu söyleyerek, Galata Port, Tarlabaşı kentsel yenileme Projesi gibi projelerin de hazırlanan imar planı dışında bırakılmasını eleştirerek, bölge için bütünlüklü bir plan hazırlanması gerektiğini söyledi. 


ERDOĞAN CAMİDE ISRARCIYDI 


BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, Taksim Gezi Parkı'na Topçu Kışlası projesine karşı yapılan Gezi eylemleri sırasında, Taksim'e cami yapılması projesiyle ilgili olarak, "Evet cami de yapacağız. Ben bunun iznini gidip de birkaç çapulcudan alacak değilim" demişti. Taksim'e yapılacak olan cami projesiyle bölgedeki dükkanlar da boşaltılacaktı. Sinem UĞURLU/ Evrensel