Adana'da 1.500 hektar alan imara kapalı durumda!

Adana'da 1.500 hektar alan imara kapalı durumda!Üretilmiş imar alanı sıkıntısı yaşanan Adana’da yaklaşık bin 500 hektar alan imara kapalı durumda. Belediyelerin duyarsızlığı yüzünden daire ve arsa fiyatları yükseldi.


Adana'nın merkezinde bulunan 246 hektarlık Kurtuluş, Reşatbey, Cemalpaşa ve Çınarlı mahallelerinde 246 hektarlık alan başta olmak üzere yüzlerce hektarın imara kapalı olması inşaat sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Büyükşehir'in inadı sonucu yaşanan imar alanı sıkıntısına nefes aldıracak olan 950 hektarlık Şambayadı Mahallesi sorununun çözümü 2 ay sonraya bırakıldı. Pınar ve Gürselpaşa mahallelerinin yanı sıra Sarıhuğlar'da yaşanan sorun da Seyhan Belediyesi tarafından çözülmeyince daire ve arsa fiyatları yükseldi. Belediye meclislerinin gündeminin büyük bölümünü plan itirazlarının kapladığına dikkat çeken İMO Şube Başkanı H.Çağdaş Kaya, "Her kabul edilen itiraz, planın yeniden yapılmasını zorunlu kılmakta, bu nedenle kilitlenme süreci uzamakta, plan kullanılmaz hale gelmekte ve sorunlar derinleşmektedir. Bu kentleşme sürecimizi ve kentimizin ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Çoğu bölgenin imara kapalı olması yatırımcıları başka illere yöneltmekte ve imara açık bölgelerdeki arsalar da spekülatif olarak prim kazanmaktadır. Dolayısıyla da daire fiyatları artmakta, nihai alıcılar olumsuz etkilenmektedir" diye konuştu.


TARIM ARAZİ UYARISI

Planlara itiraz dolayısıyla açılan davaları azaltacak, imar kilitlenmesinin yarattığı mağduriyetleri ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasını isteyen Kaya, "Planlamada üst ölçekli planların revize edilmesi, tek ve bütüncül bir nazım imar planının hazırlanması, yapılaşma yoğunluğu sonradan değiştirilen alanlarda mümkün olduğunca önceden verilen imar koşullarının yeniden sağlanmasına çalışılmalıdır. Yeni imara açılacak bölgelerde ise tarım arazilerinin betonlaşmaya açılması uygulamalarından kesinlikle uzak durulmalıdır" şeklinde konuştu.


PLANLAR ARASI UYUMSUZLUK

Adana'daki imar sorunlarının temelinde planlar arasındaki uyumsuzluk olduğunu belirten TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı H. Çağdaş Kaya, "Revizyon planları genel planla uyum içinde ele alınmamakta, tanınan yoğunluklarla planlar arasında farklılık içermektedir. İmar planlarında, bütünsellikten uzak ve sağlıklı bir değerlendirmeye dayanmadan yapılan değişiklikler itirazlara neden olmakta, itirazlara dayanan mahkeme kararları da itirazın yapıldığı bölgeyi etkileyerek kilitlenme yaratmaktadır" dedi.Sabah