Adana'da 950 hektarlık alan atıl şeklinde bırakıldı!

Adana'da 950 hektarlık alan atıl şeklinde bırakıldı!

Adana'da yeni inşaat alanı ve arsa üretilmemesi sıkıntısı yaşanırken Büyükşehir Belediyesi, sorunun aşılmasında önemli bir kaynak olarak gösterilen 950 hektarlık alanı atıl bırakıyor.


Adana'nın imar sorununun çözümü için önemli bir kaynak durumundaki 950 hektarlık alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından, atıl şekilde bekletiliyor. Çukurova Belediyesi'nin Hazine'yi çok sayıdaki davadan vazgeçirmesiyle imara kazandırdığı Şambayadı Mahallesi'ndeki bölge Büyükşehir Belediyesi engeline takıldı. Tapu Müdürlüğü'ne havale edilmesi gereken kısmi arsa ve arazi düzenleme dosyası Büyükşehir tarafından Çukurova Belediyesi'ne iade edilince süreç tıkandı. Herkesin kafasında "Bu işin altına ne var?" sorusu yatıyor. 


DAVALAR SONLANDI 

Şehirleşme aksında bulunan Şambayadı Mahallesi'nin imara açılması için 1995 yılında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar uygulama planı hazırlandı ve 1998 yılında imar düzenlemesi tamamlandı. Çeşitli nedenlerle defalarca mahkemelik olan bölgeyle ilgili 2014 yılında önemli bir adım atıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in,  Adana  Defterdarlığı ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuç verdi ve Hazine açtığı iptal davalarından feragat etti. Bu gelişme, arsa üretilmediği için kilitlenme noktasına gelen inşaat sektörü ve bölgede tapusu bulunan yaklaşık 12 bin kişi tarafından sevinçle karşılandı. 17 yıl boyunca tarla yerine arsa vergisi ödeyen tapu sahiplerinin bu sevinci uzun sürmedi. Çukurova Belediyesi, kolları sıvayarak mahkeme kararları doğrultusunda imar planları kesinleşen bölgenin kısmi arsa ve arazi düzenlemesini yaptı. Askı süresi sonunda teknik kontrolleri yapması ve dosyayı Tapu Müdürlüğü'ne sevk etmesi için konuyu Büyükşehir Belediyesi'ne taşıdı. Büyükşehir Belediyesi, Tapu Müdürlüğü'ne havale etmesi gereken dosyayı, imar düzenlemesi yapılan bölgenin imar planlarının elverişli olmadığı, bazı adaların dere yatağında kaldığı ve maliklerden ikinci bir kesinti yapılamayacağı gerekçeleriyle Çukurova Belediyesi'ne iade etti. Bölgeyi imara açmamaya kararlı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, karşı çıktığı söz konusu planların 1995 ve 2013 yıllarında kendisi tarafından onaylandığı gerçeğini göz ardı etmekten çekinmedi. Çukurova Belediyesi'nin dosyasını ikinci defa düzenleme ortaklık payı kesintisi yapıldığı gerekçesiyle iade eden Büyükşehir Belediyesi, MHP'li Sarıçam Belediyesi'ne ise çok farklı bir tavır sergiledi. MHP'li Sarıçam Belediyesi tarafından hazırlanan 15228 ada ila 15237 adalarda ikinci defa düzenleme ortaklık payı kesilmesine rağmen Büyükşehir Belediyesi hazırlanan uygulama dosyasına itiraz etmeyerek bu anlamda iki ilçe arasında çifte standart uyguladı. 


YASAYA RAĞMEN

İade gerekçelerinin yetersizliğini belgeleriyle ortaya koyan Çukurova Belediyesi, dosyayı bir kez daha Büyükşehir'e gönderdi. Yasaya göre, eksik ve yanlışların olduğunu düşündüğü dosyayı 3 ay içerisinde düzeltip Tapu Müdürlüğü'ne göndermesi gereken Büyükşehir Belediyesi, yasaları yok sayma pahasına kendi bildiğini okumaya devam etti. 1 yıl boyunca bölgenin imara açılmasına engel olan Büyükşehir'in bu tavrıyla neyi amaçladığı, kafasında hangi hesapların yattığı, kimlere ne oranda rant sağlayacağı merak konusu oldu.


YASA NE DİYOR? 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi (2) Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe (…) (2) belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.


Sabah Güney