07 / 07 / 2022

İzmir Torbalı’da 49 hektarlık alan yapılaşmaya açılıyor!

İzmir Torbalı’da 49 hektarlık alan yapılaşmaya açılıyor!

İzmir Çevre Düzeni Planı'nda gerçekleştirilen imar revizyonu ile beraber Torbalı Ayrancılar'da bulunan ve ağaçlandırılacak alan statüsündeki 49 hektarlık alan yapılaşmaya açılmak isteniyor...İzmir Çevre Düzeni Planı’nda yapılan imar yenilenmesiyle birlikte Torbalı'nın Ayrancılar ilçesinde bulunan ve halihazırda ağaçlandırılacak alan statüsünde yer alan 49 hektarlık alan hazırlanan plan değişikliğiyle yapılaşmaya açılmak isteniyor. Ege'de SonSöz'den Metehan Ud'un haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,  İzmir  Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin yeni değişikliği askıya aldığını duyurdu. Torbalı Belediye Başkanlığı tarafınca yapılan başvuruyla halihazırdaki “ağaçlandırılacak alan” statüsünde olan 49 hektarlık alanın “kentsel gelişme alanı” yapılması planlanıyor.

İzmir Torbalı’da 49 hektarlık alan yapılaşmaya açılıyor!

 MÜLK SAHİPLERİ BÖLGENİN ESKİ STATÜSÜNÜ GERİ İSTİYOR

2002'de dönemin Ayrancılar Belediye Başkanlığı tarafınca yapılaşmaya açılan bölgenin statüsü 2018 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının isteği üzerine 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı baz alınarak “ağaçlandırılacak alan” olarak değiştirilmişti. Alan içinde bulunan bazı taşınmazlar Torbalı Belediye Başkanlığına mülkiyetinde yer alıyor ve bazı taşınmazlar ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu dahilinde belediye tarafınca satışı olmuş. Torbalı Belediyesi ve mülk sahipleri bölgenin eski statüsünün geri verilmesini istiyor.

İzmir Torbalı’da 49 hektarlık alan yapılaşmaya açılıyor!

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE GEREKÇE

Plan değişikliğine gerekçe olarak şunlar sıralandı:

Mülga Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün 05 Ağustos1996 tarih ve 17384 sayılı yazısında da söz konusu planlama bölgesiyle alakalı etüt raporunun gönderildiği, gönderilen bu rapora göre itiraza konu alanları kapsayan alanın (eski 1452 parsel) boş parsel şeklinde değerlendirildiği,

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 07.06.1996 tarih ve 1591-6638 sayılı yazısında bölgenin ormanla ilişiğinin olmadığı,

Planlama bölgesine ilişkin alınan diğer kurum görüşlerinin uygun olduğu,

Alan içinde bulunan taşınmazların arsa vasıflı oldukları,

Alan içinde bulunan bazı parseller için inşaat ruhsatı düzenlendiği konular tespit edilmiştir. 

İzmir Bayraklı'daki emsal artışına yapılan itirazlar reddedildi!