Adana'da 35.1 milyon TL'ye icradan satılık 3 arsa!

Adana'da 35.1 milyon TL'ye icradan satılık 3 arsa! Adana'da 35.1 milyon TL'ye icradan satılık 3 arsa!

Adana 9. İcra Dairesi, Seyhan ilçesi Sarı Hamzalı Mahallesi'nde bulunan 3 arsayı 35 milyon 111 bin 681 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 12 Kasım 2020 günü gerçekleşecek.Adana 9. İcra Dairesi, Seyhan ilçesi Sarı Hamzalı Mahallesi'nde bulunan 3 arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsaların satış bedeli 35 milyon 111 bin 681 TL olarak belirlendi. 

T.C.  Adana  9. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, 15080 ada, 1 parsel, SARI HAMZALI Mahalle/Köy, Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 47193 sokak, 15080 ada 1 parsel adresinde yer almaktadır. Şehir merkezinden Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde, Batı istikametinde ilerlerken, Adana hipodromundan güney istikamete dönülür ve hipodromun hemen güneyinde taşınmaza ulaşım sağlanır. Taşınmazın etrafında genellikle sanayi tesisleri ve boş arsalar yer almata olup, ulaşımı kolay, toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktadır. Taşınmaz topgrafik olarak eyimsiz arsa yapısına sahip olup, geometrik olarak amorf formdadır. Taşınmazın üzerinde tek kattan oluşan 20 metrekarealanlı bekçi kulübesi, tek kattan oluşan 160 metrekare alanlı depo alanı, tek kattan oluşan 800 metrekare alanlı ahır bölümü, 2 kattan oluşan ve zemin oturumu 232 metrekare alanlı ( toplam 464 metrekare) betonarme mesken yapısı yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde toplam 1444 metrekare kapalı alan bulunmaktadır. Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi, 15080 Ada, 1 nolu parselde bulunan taşınmaz , tek katlı 20,00 metrekare oturum alanlı bekçi kulübesi, tek katlı 160,00 metrekare depo alanı, tek katlı 800,00 metrekare ahır, 2 katlı zemin oturum alanı 232,00 metrekare, toplam alanı 464,00 metrekare betonarme yapı bulunmaktadır. Yapıların toplam alanı ise 1.444,00 metrekaredir. Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamza Mahallesi, 15080 Ada, 1 nolu parselde bulunan taşınmaz arsa vasfındadır. Tamamı 35.819,69 metrekare yüz ölçümlüdür. Yapının mevcut hali ve imalat şekli dikkate alındığında Çevre ve şehircilik bakanlığı yapı yaklaşık maliyetleri tanımı içerisinde 3.sınıf.A gurubu yapılar arasındadır.Yapının metrekare birim maliyeti ise 980,00 TL/metrekaredir. Yapılarının yaşı ve mevcut fiziki durumu dikkate alındığında yüzde 40 yıpranma tenzil edilmesi gerekmektedir. Yapıların değeri 1.444,00 metrekare x 980,00 TL/metrekarex(l-0,40}(Yıpranma tenzili)= 849.072,00 TL taşınmaz Sarıhamzalı Mahallesi 47017 ve 47002 Sokak cephelidir. Taşınmaz Turhan Cemal Beriker Bulvarının takribi olarak 1.100 m güneyinde, Adana hipodromunun güneyinde, Sanayi sitelerinin takribi 700 m batısında bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın arsa alanı, bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, sokağa olan cephe durumu, küçük sanayi arsası oluşu, Yerleşim bölgesine yakın oluşu, çevrede yapılan araştırmalar ve taşınmazın bulunduğu alanda arsa stokunun durumu, getirebileceği kira değeri, alım ve satım kabiliyeti, tüm değer artırıcı ve değer düşürücü faktörler göz önünde tutularak dava konusu taşınmazın arsasının metrekare değerine ulaşılmıştır. Taşınmazın yüzölçümü, arsa payı ve mülkiyet yapısı (hisseli veya tek malik, vs.), yeri, bölgesi, konumu, çevre gelişimi, komşuları, yol bağlantıları, ulaşım imkânlarından yaralanma ve ulaşılabilirlik durumu, gelecekte gelişim gösterme potansiyeli, manzarası, boyutu, şekil-biçimi (köşe etkisinde olup olmaması, yola bakan cephesinin uzunlukları, vs.}, topografyası, zemin durumu, genel altyapı hizmetlerinden yararlanma imkânları, İmar durumu, kullanım biçimi, imar hakları ve sağladıkları taşınmazın kullanım kısıtlamaları olup olmadığı, satış kabiliyeti, piyasa koşulları, satılmış ve satılık emsal taşınmazlar, arsaların büyüklük farkları gibi özellikler karşılaştırılmış olup, proje geliştirme tablosu kullanılarak değere ulaşılmıştır. Taşınmazın raporda belirtilen olumlu ve olumsuz özellikleri ile yerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde elde edilen verilen verilerin değerlendirmesi sonucunda arsa metrekare birim değerinin 332,41Tl/metrekare alınmıştır.
Taşınmazın arsa değeri: 35.819,69 metrekare x 332,41 TL/metrekare = 11.906.823,20 TL dir.
YAPILARIN TOPLAM DEĞERİ 849.072,00 TL
ARSA DEĞERİ + 11.906.823.20 TL
ARSA VE YAPILARIN TOPUM DEĞERİ12.755.895,20 TL
Adresi : Sarıhamzalı Mahallesi 47193 Sokak, 15080 Ada 1 Seyhan / ADANA
Yüzölçümü : 35.819,69 metrekare
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama İmar planına göre ayrık nizam, emsal: 1,20Hmax:12,50 m yapılaşma koşullarıyla küçük sanayi alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 12.755.895,20 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Krokisinde A, B harfleri ile gösterilen yapılar mevcuttur.3083 sayılı yasanın 13.maddesi gereği kısıtlıdır.
1. Satış Günü : 12/11/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 09/12/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, 15081 Ada, 1 Parsel, SARI HAMZALI Mahalle/Köy, Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 47193 Sokak, 15081 ada 1 parsel adresinde yer almaktadır. Şehir merkezinden Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde, Batı istikametinde ilerlerken, Adana hipodromundan güney istikamete dönülür ve hipodromun hemen güneyinde taşınmaza ulaşım sağlanır. Taşınmazın etrafında genellikle sanayi tesisleri ve boş arsalar yer almata olup, ulaşımı kolay, toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktadır. Taşınmaz topgrafik olarak eyimsiz arsa yapısına sahip olup, geometrik olarak amorf formdadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, bu bölümler padok alanı olarak düzenlenmiştir. Parsel üzeri doğal bitki örtüsü kaplıdır. Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi, 15081 ada, 1 nolu parselde bulunan taşınmaz arsa vasfındadır. Tamamı 33.075,72 metrekare yüz ölçümlüdür. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Padok alanı olarak düzenlenmiştir.

Sarıhamzalı Mahallesi 47017 ve 47002 Sokak cephelidir. Taşınmaz Turhan Cemal Beriker Bulvarının takribi olarak 1.100 m güneyinde, Adana hipodromunun güneyinde , Sanayi sitelerinin takribi 700 m batısında bulunmaktadır. Taşınmazın arsa alanı,bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, sokağa olan cephe durumu, küçük sanayi arsası oluşu, Yerleşim bölgesine yakın oluşu, çevrede yapılan araştırmalar ve taşınmazın bulunduğu alanda arsa stokunun durumu, getirebileceği kira değeri, alım ve satım kabiliyeti, tüm değer artırıcı ve değer düşürücü faktörler göz önünde tutularak taşınmazın arsasının metrekare değerine ulaşılmış olup, ihtiyaç duyulan hesaplamalar yapılmıştır. Taşınmazın yüzölçümü, arsa payı ve mülkiyet yapısı (hisseli veya tek malik, vs.), yeri, bölgesi, konumu, çevre gelişimi, komşuları, yol bağlantıları, ulaşım imkânlarından yaralanma ve ulaşılabilirlik durumu, gelecekte gelişim gösterme potansiyeli, manzarası, boyutu, şekil-biçimi (köşe etkisinde olup olmaması, yola bakan cephesinin uzunlukları, vs.), topografyası, zemin durumu, genel altyapı hizmetlerinden yararlanma imkânları, İmar durumu, kullanım biçimi, imar hakları ve sağladıkları taşınmazın kullanım kısıtlamaları olup olmadığı, satış kabiliyeti, piyasa koşulları, satılmış ve satılık emsal taşınmazlar, arsaların büyüklük farkları gibi özellikler karşılaştırılmış olup, proje geliştirme tablosu kullanılarak değere ulaşılmıştır. Taşınmazın raporda belirtilen olumlu ve olumsuz özellikleri ile yerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde elde edilen verilen verilerin değerlendirmesi sonucunda arsa m2 birim değerinin 337.95TL/m2 alınması uygun görülmüştür.
Taşınmazın arsa değeri: 33.075,72 metrekare x 337,95TL/metrekare = 11.177.939,60 TL dir.
Adresi : Sarıhamzalı Mah. 47193 Sokak 15081 Ada 1 Parsel Seyhan / ADANA
Yüzölçümü : 33.075,72 metrekare
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama İmar planına göre ayrık nizam, emsal: 1,20Hmax:12,50 m yapılaşma koşullarıyla küçük sanayi alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 11.177.939,60 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Krokisinde A, B harfleri ile gösterilen yapılar mevcuttur.3083 sayılı yasanın 13.maddesi gereği kısıtlıdır.
1. Satış Günü : 12/11/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 09/12/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, 15082 Ada, 1 Parsel, SARI HAMZALI Mahalle/Köy, Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 47193 Sokak, 15082 ada 1 parsel adresinde yer almaktadır. Şehir merkezinden Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde, Batı istikametinde ilerlerken, Adana hipodromundan güney istikamete dönülür ve hipodromun hemen güneyinde taşınmaza ulaşım sağlanır. Taşınmazın etrafında genellikle sanayi tesisleri ve boş arsalar yer almata olup, ulaşımı kolay, toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktadır. Taşınmaz topgrafik olarak eyimsiz arsa yapısına sahip olup, geometrik olarak amorf formdadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, bu bölümler padok alanı olarak düzenlenmiştir. Parsel üzeri doğal bitki örtüsü kaplıdır. Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi, 15082 ada, 1 nolu parselde bulunan taşınmaz arsa vasfındadır.tamamı 33.702,73 metrekare yüz ölçümlüdür. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Padok alanı olarak düzenlenmiştir.

Taşınmaz Sarıhamzalı Mahallesi 47017 ve 47002 Sokak cephelidir. Taşınmaz Turhan Cemal Beriker Bulvarının takribi olarak 1.100 m güneyinde , Adana hipodromunun güneyinde, Sanayi sitelerinin takribi 700 m batısında bulunmaktadır. Taşınmazın arsa alanı,bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, sokağa olan cephe durumu, küçük sanayi arsası oluşu, Yerleşim bölgesine yakın oluşu, çevrede yapılan araştırmalar ve taşınmazın bulunduğu alanda arsa stokunun durumu, getirebileceği kira değeri, alım ve satım kabiliyeti, tüm değer artırıcı ve değer düşürücü faktörler göz önünde tutularak taşınmazın arsasının metrekare değerine ulaşılmıştır.

Taşınmazın yüzölçümü, arsa payı ve mülkiyet yapısı (hisseli veya tek malik, vs.), yeri, bölgesi, konumu, çevre gelişimi, komşuları, yol bağlantıları, ulaşım imkânlarından yaralanma ve ulaşılabilirlik durumu, gelecekte gelişim gösterme potansiyeli, manzarası, boyutu, şekil-biçimi (köşe etkisinde olup olmaması, yola bakan cephesinin uzunlukları, vs.}, topografyası,zemin durumu, genel altyapı hizmetlerinden yararlanma imkânları, İmar durumu, kullanım biçimi, imar hakları ve sağladıkları taşınmazın kullanım kısıtlamaları olup olmadığı, satış kabiliyeti, piyasa koşullan, satılmış ve satılık emsal taşınmazlar, arsaların büyüklük farkları gibi özellikler karşılaştırılmış olup, proje geliştirme tablosu kullanılarak değere ulaşılmıştır. Taşınmazın raporda belirtilen olumlu ve olumsuz özellikleri ile yerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde elde edilen verilen verilerin değerlendirmesi sonucunda arsa m2 birim değerinin 331,66TL/metrekare alınmıştır. Taşınmazın arsa değeri: 33.702,73 metrekare x 331,66TL/metrekare = 11.177.847,40 TL dir.
Adresi : Sarıhamzalı Mahallesi 47193 Sokak, 15082 Ada 1 Parsel Adresinde Seyhan / ADANA
Yüzölçümü : 33.702,73 metrekare
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama İmar planına göre ayrık nizam, emsal: 1,20Hmax:12,50 m yapılaşma koşullarıyla küçük sanayi alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 11.177.847,40 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Krokisinde A, B harfleri ile gösterilen yapılar mevcuttur.3083 sayılı yasanın 13.maddesi gereği kısıtlıdır.
1. Satış Günü : 12/11/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 09/12/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/94 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/09/2020