29 / 06 / 2022

Adliye binalarının depreme dayanıklılığı TBMM'nin gündeminde!

Adliye binalarının depreme dayanıklılığı TBMM'nin gündeminde!

Adliye binalarının depreme dayanıklılığı meclis gündemine taşındı. CHP'li Erbay, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Aydın'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okul binalarına ilişkinAdliye binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin soru önergesi hazırladı. Erbay, sorusunun Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Erbay, ''Ülkemizin bir deprem kuşağı ülkesi olduğu bilinmekte ve konun uzmanları tarafından ülkemizdeki birçok binanın depreme dayanıklı olmadığı belirtilmektedir. Depreme dayanaklı olmayan birçok yapının arasında adliye binalarımız da yer almaktadır. Adaletin sağlanmasında fiziki şartlar önemli bir unsurdur. Ancak bugüne kadar adliye binalarının fiziki yapısı yetersiz olmuştur. Son olarak İzmir'de yaşanan depremle birlikte adliye binalarının depreme dayanıklı olup olmadığı yeniden gündeme gelmiştir. Bu çerçevede adliye binalarının fiziki yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki sorulara cevap verilmesini arz  ederim'' diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın soruları:
1) Türkiye çapında kaç tane adliye binası vardır?

2) Adliye binalarının kaç tanesi müstakil bina, kaç tanesi başka kamu kurumlarıyla paylaşılan binaların içinde yer almaktadır? 

3) Adliye binalarının kaç tanesi il merkezlerinde, kaç tanesi ilçelerde bulunmaktadır?

4) Türkiye'deki adliye binaları için deprem etüdü yapılmıştır?

5) Yapıldı ise kaç tane bina için etüt yapılmıştır?

6) Bu etütler sonucunda adliye binalarının kaç tanesi depreme dayanıksız olarak 
tespit edilmiştir?

7) Depreme dayanaksız olarak tespit edilen adliye binaları için her hangi bir çalışma 
yapılmış mıdır?

8) Yapıldıysa hangi çalışmalar yapılmıştır, yapılmadıysa neden yapılmamıştır?