09 / 08 / 2022

Ae Akyüz İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ae Akyüz İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 500 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Erkan Akyüz ve İlker Seven ortaklığında kuruldu.Ae Akyüz İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 500 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Erkan Akyüz ve İlker Seven ortaklığında kuruldu.

Ae Akyüz İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. m. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. n. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. o. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. p. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1) Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ve konuya ilişkin diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla konusu ile ilgili her türlü malın iç ve dış ticaretini yapabilir. Bunun için toptan ve perakende satış merkezleri açabilir , konusu dahilinde ticaretini yapmış olduğu ürünlerde gerektiğinde fason üretimler yaptırabilir, maksat ve konusuna giren hususlarda her tür hammadde , yarı mamul madde , mamul madde alır satar. 2) Amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü ticari , mali ve hukuki iş ve işlemleri icra edebilir.İhalelere girebilir, bilcümle kurum ve kuruluşlar tarafından açılmış ve açılacak açık artırma , eksiltme veya pazarlıklara iştirak edebilir , ihalelerden uhdemizde kalanlar olduğunda bunların karşı tarafla sözleşmelerini yapabilir , iç ve dış piyasalardan ayni veya nakdi kredi kullanabilir , gerekli ruhsat , marka,patent , endüstriyel tasarım v.b. hakları ilgili makamların iznini almak şartıyla istihsal ve iktisap edebilir , gerektiğinde üçüncü şahıslara kiralayabilir veya satabilir. Patent , teknik yardım , lisans , teknoloji transferi gibi alanlarda sözleşmeler yapabilir, 3) Menkul , gayri menkul ve taşıt araçları satın alabilir veya kiralayabilir , her türlü tasarrufta bulunabilir , ticaretini yapmış olduğu ürünlerin nakliyesi için araç filoları kurabilir , bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir , elden çıkarabilir veya kiraya verebilir. Tüm bunların leh ve aleyhine her nevi ayni haklar tesis edebilir . Gerektiğinde başkalarının gayri menkulleri üzerine kendi lehine haklar tesis edebilir , ipoteğini alabilir, 4) Gerekli izinleri almak kaydıyla konusuna giren ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.