07 / 08 / 2022

Afshar Real Estate Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!


Afshar Real Estate Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi Kağıthane'de Mehrnaz Nazardad tarafından kuruldu.Afshar Real Estate Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi Kağıthane'de Mehrnaz Nazardad tarafından kuruldu.

Afshar Real Estate Gayrimenkul Hizmetleri Limited Şirketi konusu:
Her türlü köyleri,devre mülkler,otel,motel,kamp yerleri,turistik tesisler,iş yerleri,organize sanayi bölgeleri,spor kompleksleri,mesken,ev,apartman,arsa ve arazi gibi gayrimenkulleri almak,satmak,kiraya vermek,kiralamak,inşa etmek,bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumları çıkarmak,projelendirmek,bunlar üzerinde irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri tesis etmek,her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak,yurt içinde ve yurt dışında,her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat,taahhüt ve montaj işleri yapmak,yurt içinde veya yurt dışında resmi ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf,açık artırma,eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü yapıların her türlü inşaat işlerini yapmak,her türlü dekorasyon ve tadilat işleri yapmak,mimarlık hizmeti vermek,mühendislik ve proje uygulamaları yapmak,her türlü motorlu taşıt ticaretini yapmak,otomotiv sanayi ile ilgili olarak motorlu ve motorsuz kara,hava ve deniz taşıtlarının yurt içinde ve yurt dışında ticaretini yapmak,her türlü gıda ürünleri,sağlık sektörü,tekstil ve deri ürünleri sektörlerine ait bilcümle makine,tesis ve cihazların da ,alım satımını,ithalat ve ihracatını yapmak,iştigal mevzuları içindeki tüm konulara ait cihaz, makine, tesis, ekipman, hammadde,mamül madde ve yarı mamül maddelerin de yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.KONUSU İÇİNDE KALMAK ŞARTIYLA:mümessillik,acentalık, bayilik ve temsilcilikler alabilir,yurt içinde ve yurt dışında irtibat ofisi ve şubeler açabilir,ihalelere girebilir,taahhüt işleri yapabilir,gayrimenkul mallar alıp bunlar üzerine bina inşa edebilir,borç alma sözleşmeleri yapabilir,yerli ve yabancı firmalar ile ortaklık ve işbirliğine gidebilir,marka,ihtira beratı,know-how,lisans, patent,imtiyaz,telif hakkı,alameti farika gibi maddi olmayan hakları da alabilir, satabilir,kiraya verebilir,kiralayabilir,gerektiğinde sahip bulunduğu mallar ile gayrimenkul mallar için karşılık gösterebilir,kefalet,ipotek,teminat ipoteği,rehin sözleşmeleri akd edebilir,ipotek fekki yapabilir,ayni haklar ve bunlar üzerinde tasarruflarda bulunabilir,motorlu veya motorsuz her türlü araç alabilir,satabilir, kiralayabilir,kiraya verebilir,yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılabilir,iç ve dış piyasalardan krediler alabilir,verebilir,bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir,garanti sözleşmeleri yapabilir,ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilir,turistik tesisler kurup işletebilir.