07 / 07 / 2022

Ağcagöz İnşaat Otomotiv Turizm Reklam Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ağcagöz İnşaat Otomotiv Turizm Reklam Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe’de  50 bin TL sermaye bedeli ile İsmail Ağcagöz tarafından kuruldu.Ağcagöz İnşaat Otomotiv Turizm Reklam Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe’de  50 bin TL sermaye bedeli ile İsmail Ağcagöz tarafından kuruldu.

Ağcagöz İnşaat Otomotiv Turizm Reklam Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Sıfır araç alışı ve satışı, ikinci el araç alışı ve satışı ile her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 2- Şirket otomotiv sanayi ve motorlu araçlar ile ilgili olarak her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını, yedek parçalarının alım satımını imalatı ile ticaretini yapmak, bunlar ile ilgili galeri, acente, oto kuaför, oto yıkama, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak işletmek ve işlettirmek. 3- Her türlü oto direksiyonu imalatı, ithalatı, ihracatı ve alım satımı. Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak. 4- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 5- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Her türlü ve her sınıf inşaat işleri ile bunların tamir bakım onarım dekorasyon ve boya işlerini yapmak. Her türlü inşaat malzemesinin imalatını alım ve satımını yapmak. 6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 7- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 8-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 9- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10 - Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 11- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 12 - Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 14 - Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 15 - Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 16 - Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak. 17- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 19- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 20- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 21 - Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. 22 - Şirket medya ile ilgili her türlü işleri yapar, görsel ve yazılı medya unsurlarını kullanarak her türlü filim, reklam filmi, çizgi filim, belgesel, haber ve tanıtım filmleri yapar, yazılı ve görsel olarak her türlü tanıtım hizmetini verir. 23- Konusu ile ilgili tasarım, tanıtım sesli, görüntülü yazılı, fotoğraf, grafik basmak ve üç boyutlu reklam hizmetleri vermek, konusu ile ilgili toplu geziler düzenlemek yine konusu ile ilgili film, video, plak, kaset ve bilumum yayınlar yapmak. 24- Her türlü sinema, video ve televizyon, belgesel ve uzun metrajlı film yapımları, reklam filmi, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.