05 / 02 / 2023

Ağrı Patnos'da 7.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ağrı Patnos'da 7.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Patnos İcra Dairesi, Ağrı Patnos'da üzerinde park ve kafeterya bulunan 3 bin 865 metrekare arsa 7 milyon 862 bin 774 TL'ye satılıyor.Patnos İcra Dairesi tarafından Ağrı Patnos'da üzerinde park ve kafeterya bulunan 3 bin 865 metrekare arsa satışa çıktı. Gayrimenkulün satış bedeli 7 milyon 862 bin 774 TL olarak belirlendi.

PATNOS İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Satışa Sunulan 1 No'lu Taşınmaz:
Taşınmazın Tapu Kaydı: Ağrı ili, Patnos ilçesi, Yeni Mahalle, 598 ada 6 parsel numarada kayıtlı bulunan 3935,36 metrekare miktarlı arsa vasıflı taşınmazın,3865,81 metrekare miktarı satışa çıkarılmıştır.
Taşınmazın İmar Durumu: Taşınmaz tapuda arsa vasıfında olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak tasarlanmıştır. Etrafındaki parseller bitişik nizam, 6 kata müsadeli, ticari saha içinde kalmaktadır.
Taşınmazın Özellikleri: Taşınmaz üzerinde Osmanlı Parkı adında par ve parkın içinde bir adet kafeterya, 1 adet Wc ve depo binası, 1 adet yapay şelale ve parkın ortasında 1 adet havuz bulunmaktadır. Parsel konum itibariyle çarşı merkezinde, Menderes Bulvarının bir arka sokağında, Patnos merkez camiye yaklaşık 100 metre ve ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği bölgede bulunmaktadır. Parsel geometrik olarak dikdörtgendir ve topoğrafya olarak düz bir alana sahiptir. Parselin 69,55 metrekaresi kamuya tahsisli olması nedeni ile bu kısım çıkarıldıktan sonra 3685,81 metrekare miktar satışa çıkarılmıştır. İmar planında park olarak işletildiğinden yapı yapılabilmesi için imar planının değiştirilmesi gerekmektedir. Halı hazırda parsel üzerinde bulunan Osmanlı Parkı işletmesi ise; Patnos ilçesinde bu parka benzer halka hizmet veren yerlerin azlığı ve çarşı merkezine yakın olması nedeniyle aranan niteliktedir ve insan yoğunluğu oldukça fazladır. Park olarak işletilmesi durumunda özellikle de yaz aylarında hemen gelir elde edilebilmektedir. Parselin bulunduğu konum insan ve taşıt trafiği yönünden oldukça yoğundur. Parsel üzerinde 110 metrekare alana sahip kafetarya ve 1 adet 90 metrekare WC -Depo binası bulunmaktadır. Bu iki yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı sınıflarından 2B grubu yapı sınıfına girmektedir. Yapılar yaklaşık olarak 5-10 yıllık binalar olup yıpranma payları %20'dir. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Parselin Çıplak Değeri: 3865,81 metrekareX1750=6.765.167,50 TL
WC-Deponun Ederi: 90 metrekareX483 (100-20) = 34.776,00 TL
Kafetaryanın Ederi: 110 metrekareX483 (100-20) =42504,00 TL
Satışa çıkarılan 3865,81 metrekare ve yapıların toplam değeri: 6.842.447,50 TL
Kıymeti : 6.842.447,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Patnos Belediyesi Kültür Merkezi Patnos/Ağrı

Satışa Sunulan 2 No'lu Taşınmaz:
Taşınmazın Tapu Kaydı: Ağrı ili, Patnos ilçesi, Alpaslan mahallesi, Şora mevkiinde bulunan, 274 ada 2 parsel numarada kayıtlı bulunan 6001,91 metrekare miktarlı arsa vasıflı taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır.
Taşınmazın Özellikleri: Taşınmaz uygulama imar planında ayrık nizam 6 kat müsaadeli, yollardan 5 metre ve komşulardan 4 metre çekmeli, kısmi ticari, konut sahasını içinde kalmaktadır. Parsel her türlü belediye ve şehircilik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazda herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Mevcut halde park olarak kullanıldığı ve eğitim alanı olarak belirtilen yerde kalmaktadır. Transit yol olan Ağrı otoyolunun kenarında kalmaktadır. Transit karayoluna cephesi 60,30 metre olup, derinliği 99,50 metredir. Ticari amaçlı yapılaşmaya oldukça müsaiittir. Zemini topografik olarak düze yakın (ortalama %5 civarı) eğime sahip olup, geometrik yapısı dikdörtgen forma benzemektedir. Yapılaşma için gerekli alana sahip olup, ifraz sonucu çok sayıda parsele de dönüşebilir. İmar durumunda konut alanı olarak ayrılmış olup, hali hazırda park veya eğitim alanı amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Çevresinde çok sayıda donatı alanı bulunmaktadır. Üniversite kampüsü, Patnos Otogarı, Okul, cami ve Patnos Kaymakamlığı gibi yapılar bulunmakta beraber transit karayoluna komşu olması da taşınmazı ayrıca değerli kılmektadir. Çarşı merkezine araç ile yaklaşık 5 dakika mesafede bulunmaktadır.
Kıymeti : 1.020.327,70 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Patnos Belediyesi Kültür Merkezi-Patnos/Ağrı

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilenSatış şartları : değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2020
Geri Dön