Ağrı Patnos'da 9.9 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Ağrı Patnos'da 9.9 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa! Ağrı Patnos'da 9.9 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Yeni mahalle, Hükümet Konağı mevkiinde yer alan 2 adet arsa vasıflı gayrimenkul toplamda 9 milyon 953 bin 391,490 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Ağrı İli, Patnos İlçesi, Yeni mahalle, Hükümet Konağı mevkiinde yer alan 2 adet arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 9 milyon 953 bin 391,490 TL bedel isteniyor. 

Satışa Sunulan 1 No'lu Taşınmaz: 
Taşınmazın Tapu Kaydı: Ağrı ili, Patnos ilçesi, Yeni mahalle, Hükümet Konağı mevkiinde bulunan, 297 ada 5 parsel numarada kayıtlı, 3935,71 metrekare miktarlı arsa vasıflı taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır.

Kıymeti : 7.552.627,49 TL
1. Satış Günü : 06/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Patnos Belediyesi Kültür Merkezi Patnos/Ağrı

Satışa Sunulan 2 No'lu Taşınmaz: 
Taşınmazın Tapu Kaydı: Ağrı İli, Patnos ilçesi, Alpaslan Mah. Şora mevkiinde bulunan, 274 ada 2 parsel numarada kayıtlı, 6001,91 metrekare miktarlı arsa vasıflı taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır.

Kıymeti : 2.400.764,00 TL
1. Satış Günü : 06/05/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Patnos Belediyesi Kültür Merkezi Patnos/Ağrı

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2019