Ağrı'ya otogar yapılacak!

Ağrı'ya otogar yapılacak!

Ağrı Belediyesi, merkez Suçatağı mevkine otogar yaptırmak üzere ihale açtıYer tesliminden itibaren 300 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 31 Ağustos 2010 tarihinde saat: 14.00´de Ağrı Belediye Başkanlığında "açık ihale usulü" ile yapılacak.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalede şartname, bedeli mukabili Ağrı Belediye Başkanlığından satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar, Ağrı Belediye Başkanlığına anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.
AA