Ahmet Faik Bitlis : Türk boya sanayii 3 milyar dolara ulaştı!

Ahmet Faik Bitlis : Türk boya sanayii 3 milyar dolara ulaştı! Ahmet Faik Bitlis : Türk boya sanayii 3 milyar dolara ulaştı!

Türk boya ve hammaddeleri sektörünün ayrı bir sektör olduğunu söyleyen Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkam Ahmet Faik Bitlis, Türk boya pazarının Avrupa'nın ilk beş pazarı içinde bulunduğunu belirtti.
Türk boya ve hammaddeleri sektörünün kimya ana sektörü içinde önemli bir gelişim göstererek bu gün ayrı bir sektör konumuna geldiğine dikkat çeken Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faik Bitlis, Türk boya pazarının Avrupa'nın ilk beş pazarı içinde yer aldığım söyledi. Türkiye'de boya sanayiinin son yıllarda ulaştığı ekonomik büyüklüğün iç ve dış pazarlarla beraber 3 milyar dolar olduğunun bilgisini veren Bitlis, 2012'de toplam iç pazar büyüklüğünün 2 milyar dolan, ihracatının da 800 milyon dolan aştığını açıkladı. 2012'de alınan ekonomik önlemler sonucunda sektörün büyüme hızının önceki yıllara göre daha düşük gerçekleştiğini belirten Bitlis, ilk yarıda dengeli gelişen iç talebe bağlı olarak 2013'ten beklentilerinin daha iyimser olduğunu aktardı. Boya ve hammaddelerinin yaklaşık 100 milyar doları aşan ana kimya sanayii üretim değerinden yaklaşık yüzde 3 pay aldığım açıklayan Bidis, "Bu yıl kimya sektörünün ulusal büyümeye paralel yüzde 3 ila yüzde 5 arası büyüyeceği kanısındayız.
Boya sektörünün de buna paralel bir büyüme göstermesini bekliyoruz" dedi.
"AB, hâlâ en önemli ihracat pazarı" Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşanan ekonomik krizin Türk kimya ve boya sanayilerinin dış ticaretini olumsuz yönde etkilediği söyleyen Ahmet Faik Bitlis, ancak AB'nin halen en önemli pazar olduğunu vurguladı. Yeni pazarlar bakımından yakın coğrafyalar ön plana çıkmakla birlikte buralarda yaşanan sorunlardan dolayı sektörün son dönemde daha uzak ve değişik pazarlara yönelik ihracat konusunda çalışma içinde olduğunu belirten Bitlis, Sahra Altı Afrika'nın önemli bir potansiyel taşıdığını kaydetti.
Pazar büyüklüğü tonaj olarak 850 bin ton/yıla ulaştı Dünyadan yaklaşık yüzde 2 pay alan Türk boya sanayiinin pazar büyüklüğünün tonaj olarak 850 bin ton/yıla ulaştığının bilgisini veren BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faik Bitlis, Türkiye'de kişi başı boya tüketiminin de toplam 11 kilograma çıktığını söyledi.

Dünya Kimya