Ahmet Vefik Alp'den Marmara Denizi’nin ulaşımını rahatlatacak proje!

Ahmet Vefik Alp'den Marmara Denizi’nin ulaşımını rahatlatacak proje! Ahmet Vefik Alp'den Marmara Denizi’nin ulaşımını rahatlatacak proje!

Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Marmara Denizi’nin ulaşımını rahatlatacak Büyük Marmara Çemberi projesini ve Pendik-Yeşilköy By-Pass Yüzer Viadük projesini tanıttı.‘Bu projeyi 8 yıl evvel hazırlamıştım. Izmit Körfez Geçişi’nin hizmete verildiği bugün tekrar gündemde ve adım adım gerçekleşiyor. Hayata geçen diğer projelerimde olduğu gibi ismim anılmasa da ben çok mutluyum..’


Deprem sırasında yaralananlara, sıkışanlara yardım ulaştırmadığımız için deprem sonrasında ölenlerin deprem sırasında ölenlerden daha fazla olduğu ifade ediliyor. Bu durumun ulaşım sorunlarından kaynaklandığını önce Kobe de sonra da Haiti gördük. Havaalanları hasar görüyor, dar yollar enkazlarla kapanıyor, sağlam kalan yollar ise bir yandan depremden kaçanlar, diğer yandan yakınlarını aramaya ve yardıma gelmeye çalışanlarla tıkanıyor. Istanbul’u tehdit eden 2 ana sorun Deprem ve Ulaşım.


Yıllardır tartışılan 3. Boğaz Köprüsü, Izmit Körfez Köprüsü ve Çanakkale Boğazı Köprüsü gerçeğe dönüşürken fırsatı kaçırmayalım ve büyük düşünelim: Marmara Denizi’ni çemberleyen hem ulaşımı rahatlatacak hem de depremde hayat kurtaracak yüksek vasıflı bir otoyol planlayalım: Büyük Marmara Çemberi:


Bu vizyon projeyi 8 yıl evvel hazırlamıştım. Bugün tekrar gündemde ve adım adım gerçekleşiyor. Hayata geçen diğer projelerimde olduğu gibi ismim anılmasa da ben mutluyum.

Izmit Körfez Köprüsü hizmete verildi. Çanakkale Boğazı’nda biraz tereddüt var. Köprünün tarihi savaş alanlarını rahatsız edeceği düşünülüyor ve Kuzeye kaydırılması tartışılıyor. Ancak kaba hatlarıyla onun da yeri belli. Istanbul’un 3. Köprüsü yolda, yer seçimi yanlış ancak yapılıyor.


Bölgede yeni yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli. Yeşile ve suya en az zararı verecek özel projeler hazırlanmalı, çoğu kesimde viadükler kullanılmalı. Bütün bu köprü projeleri manzumesi içinde benim Hükümetle ayrıldığım tek nokta 3. Köprünün yeri: Kuzeydeki yeşili ve suyu rahatsız etmemek için güneyden, Marmara Denizi üzerinden Oto-Ray deniz geçişi projemi yıllardır anlatıyorum: ‘Pendik-Yeşilköy By-Pass Yüzer Viadük’, veya kısaca TRANSMAR.


Çanakkale, Izmit ve Istanbul da bu üç deniz geçişi yapılırken bunları birbirlerine bağlayan Büyük Marmara Çemberi’ni, diğer bir deyişle Marmara Denizini kesintisiz çemberleyen ve bu kesimdeki şehirlerin dışından geçen yüksek vasıflı bir otoyol yapalım. Bu güzergah zaten mevcut. Bir kısmı otoyol, bir kısmı devlet yolu. Yer yer  iyileştirmeler lazım.


Depremde Büyük Marmara Çemberi cankurtaran olacak, ulaşımda ise yükün ciddi bir bölümünü Istanbul dışına çekecek. Anadolu-Trakya trafiği Çanakkale Köprüsüne yönlendirilecek. Ege-Trakya hattı doğal olarak Çanakkale Köprüsünü tercih edecek. Marmara Çemberi bu sistemi bağlayacak, bir deprem durumunda ise tüm bölgeye kesintisiz ulaşım sağlanacak.


Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp

Y. Mimar Kentbilimci