28 / 01 / 2023

Aile konutunun getirdiği sınırlamalar!

Aile konutunun getirdiği sınırlamalar!

Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşadıkları, hayatlarını sürdürdükleri gayrimenkule aile konutu deniyor. Peki, aile konutu hangi sınırlamaları getirir? İşte, aile konutunun getirdiği sınırlamalar!Aile konutunun getirdiği sınırlamalar!


Ailenin oturduğu mesken olan ev, aile konutu olarak tapuya tescil edilebiliyor. Tescil için diğer eş yada eşler müştereken tapuya başvurarak tapuya aile konutu şerhini koydurabiliyor. 


Aile konutu şerhi ile aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı, malik (sahip) veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemiyor, konut üzerindeki haklar sınırlanamıyor. 


Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda, rıza göstermeyen eş için diğer eş hakim müdahalesi talep edebiliyor. Kanun gereğince bu şerh işlemi için malik olmayan eşin tapu müdürlüğüne başvurusu ile işleniyor. 


Aile konutunun kanunda belirtilen mal rejimlerine göre edinilmiş veya kişisel mal olması bu durumu değiştirmiyor. Ayrıca paylı mülkiyette bulunmasının da önemi bulunmuyor. Kullanılan konut, tapu sicilinde arsa olarak görünse dahi şerh konulması mümkün oluyor. 


Medeni Kanunumuz’da 2002 yılında yapılan değişiklikle mülkiyet hakkına aile konutu yönünden sınırlama getiriyor. Oturulan konut, eşlerden birine aitse, malik olan eş, bu konutu dilediği gibi üçüncü bir kişiye satamıyor, devredemiyor, hibe edemiyor, ipotek ettiremiyor, kira sözleşmesini feshedemiyor, tek başına tahliye taahhüdünde bulunamıyor.


Kiralık eve aile konutu şerhi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.comx
Geri Dön