30 / 06 / 2022

Aile Sağlığı Merkezi binaları depreme dayanıklı mı?

Aile Sağlığı Merkezi binaları depreme dayanıklı mı?

TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ve mobil çalışma birimlerinde yetersiz ve uygunsuz binalara dikkat çekti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, depreme karşı dayanıksız binalarda hizmet veren ASM'ler olduğu belirtildi.TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu (AHEK), ‘Aile Sağlığı Merkezi Mekanları İçin Harekete Geçiyoruz Projesi'ni online bir toplantıyla tanıttı. Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; toplantıda, Şehir Hastaneleri’ne ödenen 1 yıllık kira ile 16 bin ASM yapılabileceği ifade edildi.

Aile Sağlığı Merkezi binaları depreme dayanıklı mı?

UYGUNSUZ BİNALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Abdullah Karadağ ve Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk'ün de katılım gösterdiği toplantıda, TTB AHEK Yürütme Kurulu Sekreteri Sibel Uyan, projenin tanıtımı için bir sunum yaparken, taleplerini de açıkladı. AHEK Yürütme Kurulu, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ve mobil çalışma birimlerinde yetersiz ve uygunsuz binalara dikkat çekmek ve bu binaların Sağlık Bakanlığı'nın görev ve sorumluluğunda yeniden yapılması talebiyle kamuoyu oluşturmak için adım attı.

“DEPREME DAYANIKSIZ ASM'LER VAR”

Yapılan toplantıda, ASM'lerin, Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilen, kamu binalarında ve hizmet için uygun binalarda hizmet sunması gerektiği dile getirilirken, depreme karşı dayanıksız binalarda hizmet veren ASM'ler olduğunun da altı çizildi. Söz konusu binaların Bakanlık tarafından güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması istendi. 

Aile Sağlığı Merkezi binaları depreme dayanıklı mı?

“SAĞLIK BAKANLIĞI UYGUN BİNALAR İNŞA ETMELİ”

Mobil aile sağlık hizmeti sunulan kırsal bölgelere de değinilen toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın uygun binalar yaparak, gerekli donanımı sağlaması gerektiğine dikkat çekildi. 

“1 YILLIK KİRA İLE 16 BİN ASM YAPILABİLİR”

Söz konusu taleplerinin maliyetinin var olan kaynakların doğru kullanılmasıyla karşılanabileceği belirtilen toplantıda, şehir hastanelerinin 1 yıllık kirası ile 16 bin ASM yapılabildiği söylendi. Aile Hekimleri, yaşamak ve yaşatmak için uygun mekanlarda çalışmak istediklerini, hayattayken kıymetlerinin bilinmesini istediklerini dile getirdi.

ASM’lerin yüzde 89’unun deprem dayanıklılık testi yok!