Aileler giyimden kıstı, konuta yatırdı

Aileler giyimden kıstı, konuta yatırdı

İstatistiklere göre geçen yıl tüketicilerin gıda ve konut, ulaştırma, haberleşme, elektrik ve gaz harcamaları arttı. Buna karşılık aileler, mobilya, giyim, ayakkabı, eğlence ve sağlık harcamalarını kıstı.


İstatistik Kurumu'nun harcamalar yöntemiyle hesapladığı gayri safi yurtiçi hasıla geçen yıl cari fiyatlarla yüzde 12,9 arttı. Tüketim harcamalarındaki artış oranı da yüzde 12'yi buldu. Toplam milli gelirin cari fiyatlarla 856,4 milyar YTL olduğu 2007'de, yurtiçindeki tüketim harcaması 632,7 milyar YTL'ye ulaştı. Harcamaların yüzde 25,8'ini gıda oluşturdu. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt giderleri 119,7 milyar oldu.Bu harcamaların toplamdaki payı yüzde 17,7'den yüzde 18,9'a yükseldi. Ulaştırma ve haberleşme giderleri 116,5 milyar yeni lira oldu, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artış gösterdi. Sağlığa 25 milyar, eğitime ise 8 milyar YTL harcandı. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri için 48,7 milyar yeni harcanırken, giyim ve ayakkabıya 39,5 milyar, lokanta ve otellere 38,8 milyar, eğlence ve kültüre 27,4 milyar, sağlığa 25,1 milyar, eğitime 8 milyar, çeşitli mal ve hizmetlere de 45,9 milyar YTL'lik ödeme yapıldı. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım harcamalarının toplamdaki payı yüzde 8,1'den yüzde 7,7'ye, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 6,6'dan yüzde 6,1'e, eğlence ve kültürün payı yüzde 4,7'den yüzde 4,3'e, sağlığın payı da yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi. Lokanta ve otellerin yüzde 6,1, eğitimin de yüzde 1,3'lük payı ise değişmedi.
(Zaman)