Ailesinin evinde oturanlar dikkat!

Ailesinin evinde oturanlar dikkat!Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda babasıyla altlı üstlü oturduğunu belirten okuyucu oturduğu evin babasının olduğunu söyledi. 'İki ağabeyim daireden çık veya parasını öde' diyen okuyucu dava açmalarının mümkün olup olmadığını sordu.


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda babasıyla altlı üstlü oturduğunu belirten okuyucu oturduğu evin babasının olduğunu söyledi. Babasına yakın olmalarının sebeplerinden birinin kendisinin 90 yaşına geldiği için bakılması durumunda olması olduğunu dile getiren okuyucu, iki ağabeyinin babasına ait daireden çıkmasını ya da parasını ödemesini söylediklerini dile getirdi. Aksi halde dava açmalarının mümkün olup olmadığını soran okuyucu, "Babamdan ‘ben para talep etmiyorum’ diye bir yazı alsam işime yarar mı?" dedi. İşte Tamer Heper'in yanıtı...

Ailesinin evinde oturanlar dikkat!

****

Okuyucumun net olarak ifade ettiği bir husus var, o da oturduğu dairenin babasına ait olduğu konusu. Şayet kardeşler babaları ile ortak olsaydı, ‘bir hesaplama yapmak gerekecektir’ derdim. Ama oturulan dairenin tamamı babaya ait. Yani tasarruf hakkı babada.

Baba da okuyucuma oturması için tahsis etmiş. Dolayısıyla bahsettiği kardeşlerin, kendisinden kira talep etme veya tahliyesini isteme hakları yok. Okuyucum babasından imzalı kağıt almayı düşünüyor. Doğrusu buna gerek yok. Dediğim gibi tasarruf hakkı babada. Bir mala sahip olanlar mallarından diledikleri gibi tasarruf ederler. Şayet kira istenecekse, bu talebi ancak baba yapar ama babanın da böyle bir isteği yok.

Ailesinin evinde oturanlar dikkat!

****

Peki kardeşlerin böyle bir şey yani kira bedeli talep hakkı ileride olacak mı? Evet olacak. İleride bir gün babalarının vefatı durumunda daire onlara da kalacağı için bu yere ortak olacaklar ve içinde oturan kardeşten en az kira bedeline eşdeğer ve hisselerine isabet edecek bir kullanma bedeli talep edebilecekler. Ancak talepleri kullanma bedeli ile sınırlı kalacak. Daireden tahliyesini talep edemeyecekler.

Çünkü bu halde okuyucum o daireyi malik sıfatı ile kullanıyor olacak, kiracı sıfatı ile değil. Böyle ortaklardan birinin kullandığı dairenin tahliyesi, kiracıların tahliyesi şartlarına tabi değildir. Bazı ortaklıklarda, gayrimenkulü kullanan ortak ile kullanmayan ortaklar arasında kira sözleşmesi imzalandığına tanık oluyoruz. Bu, karmaşık bir hukuki durum yaratmaktadır. Kullanmayan ortaklar için bir kira ilişkisi vardır, kullanan için ise malik sıfatı ile kullanma söz konusudur. Dolayısıyla uzun süren hukuki ihtilaflara neden olmaktadır. Bu nedenle kullanan ortağın, malik sıfatı ile kullandığını bilerek hareket etmesinde yarar vardır.

Mirasçılar arasında miras paylaşımı nasıl yapılır?