07 / 07 / 2022

Eski binalarda oturanlar dikkat!

Eski binalarda oturanlar dikkat!

Yaşanan depremler sonrasında eski ve riskli binalarda oturanlar tarafından evlerinin kentsel dönüşüm kapsamına nasıl gireceği araştırılıyor. Peki kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm için nereye başvurulur, kentsel dönüşüm için hangi evraklar gerekli?Kentsel dönüşüm başvurusu için öncelikle dönüşüm olması istenen taşınmaz için riskli yapı raporu alınması gerekmekte. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilerek yetkilendirilen aracı kurumlara başvuru yapılması gerekiyor. 

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; yaşadığınız şehirde olan söz konusu kurumları internet üzerinden kısa bir araştırma yaparak bulabileceğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden de bilgi alınabiliyor.

Apartmanlarda riskli yapı raporu almak için tek bir kat sahibinin başvuru yapması yeterli.

Rapora itiraz ikinci değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor

Yapılan incelemeler sonucunda yapının riskli yapı olduğunun belirlenmesi halinde riskli yapı raporu hazırlanıyor, bu rapora diğer kat sahiplerinin itiraz etmemesi halinde bina yıkım kararı alınıyor. Diğer kat sahipleri tarafından riskli yapı raporuna itiraz edilirse bu durumda ikinci bir değerlendirme yapılması gerekli.

Yapılan yeni değerlendirme sonucunda da bina riskli yapı olarak belirlenirse binanın yıkımına karar veriliyor, riskli yapı olarak belirlenmezse ise ilk karar iptal ediliyor. Binanın riskli yapı olarak belirlenmesinden sonra değerlendirmeyi yapan firma zaten bina sahiplerini yönlendiriyor.

Kentsel dönüşüm başvurusu için gerekli evraklar

-Tapu Fotokopisi
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat
-Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı
-Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı (Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı)
-Vekaletname
-Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kaç yaşında binalar kentsel dönüşüme giriyor?

20 yaşından daha eski olan binalarda kentsel dönüşüm başvurusu yapılırken yine binanın yapım tarihi dikkate alınmaksızın temelinde ya da duvarlarında çatlak ve hasar olan binalarda da riskli yapı tespit raporu talep edilebiliyor.

Riskli yapı tespit raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanlı kuruluşlar tarafından yapılırken tek bir kat sahibinin dahi başvuru yapması binada riskli yapı denetimi yapılması için yeterli sayılıyor.

Kira yardımı ve taşınma desteği yardımı nasıl alınır?